Dil:

DOĞRU KAYNAK DOĞRU BİLGİDEN GELİR!


Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi sınıflarında kullanılan "Ark Kaynak Teknikleri" ve "İleri Ark Kaynak Teknikleri" kitaplarının bedelsiz olarak öğrencilere ulaşmasını sağladık. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi için geleceğin kaynakçılarına her yıl bedelsiz kitap dağıtımı desteğimiz sürüyor.