ISO 27001


BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

OERLIKON A.Ş.’nin bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik,bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunması ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmektir.

Bilgi güvenliği politikasının diğer bir amacı ise, tüm ilgili taraflara OERLIKON A.Ş.’nin bilgi güvenliği gereksinimlerinin bildirilmesi ve yazılı kuralların temel dayanağının oluşturulmasıdır.

OERLIKON A.Ş., Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tüm kurumu kapsar. Bu politikanın uygulanması hizmet sunulan birimlerle olan ilişkilerde uygunluğunu göstermek ve sürdürmek için önemlidir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI’yla bilgiler;

  • İzinsiz ve yetkisiz erişime karşı korunur.
  • Gizliliği, bütünlüğü sağlanır ve yetkili kullanıcıların erişimi sağlanır.
  • Ayrııca, ilgili yasama ve yürütmenin şartları yerine getirilir.


OERLIKON A.Ş.’de kimlik bilgileri, müşteri bilgileri, özel yazılımlar, yazılım paketleri ve sunucular koruma altında olan varlıklardır.