Dil:

ISO 9001:2015


KALİTE POLİTİKAMIZ


Kaynak Tüketim Malzemeleri, Kaynak Makineleri ve Aksamları geliştirmek, üretmek, satmak ve satış sonrası destek / servis vermek üzere faaliyet gösteren firmada, tüm süreçlerin standartlaştırılması ve sürekli iyileştirilmesi stratejik hedeftir. Hedefler gerçekleştirilirken insani değerlere, çevre ve hukuk kurallarına uygun davranılır.

Metod, Malzeme, Makine ve İnsan faktörlerinde olabilecek herhangi bir değişiklik, tüm ilgililerin katılımı ile yapılan analiz sonucunda onaylanması halinde yeni standart süreç uygulamaya konulur, gözlemlenir, varsa düzeltmeler yapılır ve sürekli kılınır.

Değişimin tetikleyicisi olarak sistematik biçimde iç ve dış konular değerlendirilir, önleyici aksiyonlar risk yönetimi ile desteklenir.


Magmaweld