Kategori seçiniz:
Ürün Kodu 
Ürün Adı 
Ürün Ebadı 
Açıklama 
Satış Fiyatı 
Para Birimi 
Birim 
Miktar/Kutu 
Miktar/Koli 
11100HAEM1ESR 11 (PL)2.50 x 350 (mm) - 30 (Ad) 1,3739TLAD30900
11100HQAM1ESR 11 (PE)2.50 x 350 (mm) - 100 (Ad) 0,6875TLAD100600
11100HQEQ1OVERCORD ZET (PE)2.50 x 350 (mm) - 115 (Ad) 0,8725TLAD115690
11100NAEM1ESR 11 (PL)3.25 x 350 (mm) - 20 (Ad) 2,4577TLAD20600
11100NQAM1ESR 11 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) 0,8125TLAD90540
11100NQEQ1OVERCORD ZET (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) 0,9972TLAD90540
11100QSAM1ESR 11 (PE)4.00 x 350 (mm) - 115 (Ad) 1,4344TLAD115460
11100QSEQ1OVERCORD ZET (PE)4.00 x 350 (mm) - 115 (Ad) 1,6296TLAD115460
11100TSAM1ESR 11 (PE)5.00 x 350 (mm) - 70 (Ad) 3,5180TLAD70280
11100TSEQ1OVERCORD ZET (PE)5.00 x 350 (mm) - 70 (Ad) 3,6608TLAD70280
11101DQAM1ESR 13 (PE)2.00 x 300 (mm) - 170 (Ad) 0,9190TLAD1701020
11101DQEQ1OVERCORD S (PE)2.00 x 300 (mm) - 170 (Ad) 1,0109TLAD1701020
11101HAEM1ESR 13 (PL)2.50 x 350 (mm) - 25 (Ad) 1,3269TLAD25750
11101HPEM1ESR 13 (CARDBOARD)2.50 x 350 (mm) - 45 (Ad) 0,9997TLAD45450
11101HQAM1ESR 13 (PE)2.50 x 350 (mm) - 100 (Ad) 0,6875TLAD100600
11101HQEQ1OVERCORD S (PE)2.50 x 350 (mm) - 100 (Ad) 0,8725TLAD100600
11101NAEM1ESR 13 (PL)3.25 x 350 (mm) - 15 (Ad) 2,3629TLAD15450
11101NPEM1ESR 13 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 30 (Ad) 1,1815TLAD30300
11101NRAM1ESR 13 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 0,8125TLAD100400
11101NREQ1OVERCORD S (PE)3.25 X 350 (mm) - 100 (Ad) 1,0004TLAD100400
11101QRAM1ESR 13 (PE)4.00 x 350 (mm) - 100 (Ad) 1,4344TLAD100400
11101QREQ1OVERCORD S (PE)4.00 x 350 (mm) - 100 (Ad) 1,6296TLAD100400
11101SSAM1ESR 13 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 1,7326TLAD100200
11101SSEQ1OVERCORD S (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 2,2093TLAD100200
11101TSAM1ESR 13 (PE)5.00 x 350 (mm) - 65 (Ad) 3,5180TLAD65260
11101TSEQ1OVERCORD S (PE)5.00 x 350 (mm) - 65 (Ad) 3,6608TLAD65260
11101VSAM1ESR 13 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) 4,6498TLAD65130
11101VSEQ1OVERCORD S (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) 5,1093TLAD65130
11101XSAM1ESR 13 (PE)6.00 x 450 (mm) - 50 (Ad) 12,3564TLAD50100
11101XSEQ1OVERCORD S (PE)6.00 x 450 (mm) - 50 (Ad) 13,5937TLAD50100
11105NRAM1ESR 30 (PE)3.25 x 350 (mm) - 120 (Ad) 6,3026TLAD120480
11105NREQ1ARMCORD (PE)3.25 x 350 (mm) - 120 (Ad) 6,7624TLAD120480
11105QRAM1ESR 30 (PE)4.00 x 350 (mm) - 100 (Ad) 9,0270TLAD100400
11105QREQ1ARMCORD (PE)4.00 x 350 (mm) - 100 (Ad) 9,6836TLAD100400
11105TSAM1ESR 30 (PE)5.00 x 350 (mm) - 70 (Ad) 13,9840TLAD70280
11200HRAM1ESB 40 (PE)2.50 x 350 (mm) - 220 (Ad) 1,1650TLAD220880
11200NRAM1ESB 40 (PE)3.25 x 350 (mm) - 125 (Ad) 1,2592TLAD125500
11200SSAM1ESB 40 (PE)4.00 x 450 (mm) - 115 (Ad) 2,4176TLAD115230
11200VSAM1ESB 40 (PE)5.00 x 450 (mm) - 70 (Ad) 3,8779TLAD70140
11201HQAM1ESB 42 (PE)2.50 x 350 (mm) - 140 (Ad) 0,9268TLAD140560
11201HQEQ1EXTRA (PE)2.50 x 350 (mm) - 140 (Ad) 1,0071TLAD140560
11201NRAM1ESB 42 (PE)3.25 x 350 (mm) - 95 (Ad) 1,3526TLAD95380
11201NREQ1EXTRA (PE)3.25 x 350 (mm) - 95 (Ad) 1,4807TLAD95380
11201SSAM1ESB 42 (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) 2,6944TLAD90180
11201SSEQ1EXTRA (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) 2,8412TLAD90180
11202HRAM1ESB 44 (PE)2.50 x 350 (mm) - 160 (Ad) 1,2484TLAD160640
11202HREQ1SPEZIAL (PE)2.50 x 350 (mm) - 160 (Ad) 1,4591TLAD160640
11202NQAM1ESB 44 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) 2,0415TLAD90360
11202NQEQ1SPEZIAL (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) 2,3702TLAD90360
11202SSAM1ESB 44 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 3,8490TLAD100200
11202SSEQ1SPEZIAL (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 4,4986TLAD100200
11202VSAM1ESB 44 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 6,0234TLAD60120
11202VSEQ1SPEZIAL (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 7,0386TLAD60120
11204ERAM1ESB 48 (PE)2.00 x 350 (mm) - 200 (Ad) 1,0673TLAD200800
11204HAEM1ESB 48 (PL)2.50 x 350 (mm) - 20 (Ad) 2,0795TLAD20600
11204HJEM1ESB 48 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 105 (Ad) 0,9582TLAD105630
11204HQAM1ESB 48 (PE)2.50 x 350 (mm) - 90 (Ad) 0,7500TLAD90540
11204NAEM1ESB 48 (PL)3.25 x 350 (mm) - 10 (Ad) 3,8105TLAD10300
11204NKEM1ESB 48 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 70 (Ad) 1,1165TLAD70420
11204NRAM1ESB 48 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) 0,8750TLAD90360
11204SKEM1ESB 48 (VAC)4.00 x 450 (mm) - 40 (Ad) 2,1650TLAD40240
11204SSAM1ESB 48 (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) 1,7500TLAD90180
11204VSAM1ESB 48 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 3,1875TLAD60120
11204XSAM1ESB 48 (PE)6.00 x 450 (mm) - 40 (Ad) 9,2069TLAD4080
11205DQAM1ESB 50 (PE)2.00 x 300 (mm) - 140 (Ad) 0,9042TLAD140840
11205DQEQ1SUPERCITO (PE)2.00 x 300 (mm) - 140 (Ad) 1,1740TLAD140840
11205HJEM2ESB 50 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 0,9201TLAD111666
11205HQAM1ESB 50 (PE)2.50 x 350 (mm) - 90 (Ad) 0,7500TLAD90540
11205HQEQ1SUPERCITO (PE)2.50 x 350 (mm) - 90 (Ad) 0,9269TLAD90540
11205NJEM2ESB 50 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 1,2408TLAD70420
11205NRAM1ESB 50 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) 0,8731TLAD90360
11205NREQ1SUPERCITO (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) 1,0718TLAD90360
11205SSAM1ESB 50 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 1,7500TLAD100200
11205SSEQ1SUPERCITO (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 2,0211TLAD100200
11205VSAM1ESB 50 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) 3,2766TLAD65130
11205VSEQ1SUPERCITO (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) 4,1460TLAD65130
11205XSAM1ESB 50 (PE)6.00 x 450 (mm) - 40 (Ad) 8,2493TLAD4080
11205XSEQ1SUPERCITO (PE)6.00 x 450 (mm) - 40 (Ad) 9,6563TLAD4080
11206HAEM1ESB 52 (PL)2.50 x 350 (mm) - 20 (Ad) 2,0556TLAD20600
11206HKEMTESB 52 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 105 (Ad) 1,0268TLAD105630
11206HKEM1ESB 52 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 105 (Ad) 0,9824TLAD105630
11206HKEM4ESB 52T (VAC)2.50 x 350 (mm) - 105 (Ad) 0,9600TLAD105630
11206HRAM1ESB 52 (PE)2.50 x 350 (mm) - 130 (Ad) 0,8335TLAD130520
11206NAEM1ESB 52 (PL)3.25 x 350 (mm) - 10 (Ad) 3,6291TLAD10300
11206NJEMTESB 52 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 70 (Ad) 1,2903TLAD70420
11206NJEM1ESB 52 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 70 (Ad) 1,2459TLAD70420
11206NKEM1ESB 52T (VAC)3.25 x 350 (mm) - 70 (Ad) 1,1815TLAD70420
11206NRAMLESB 52 (PE)3.25 x 350 (mm) - 3,24 (Kg) 0,9901TLAD91364
11206NRAM1ESB 52 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) 0,9870TLAD90360
11206SKEMTESB 52 (VAC)4.00 x 450 (mm) - 37 (Ad) 2,2849TLAD37222
11206SKEM1ESB 52 (VAC)4.00 x 450 (mm) - 37 (Ad) 2,2396TLAD37222
11206SKEM4ESB 52T (VAC)4.00 x 450 (mm) - 37 (Ad) 2,1908TLAD37222
11206SSAM1ESB 52 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 1,8941TLAD100200
11206VSAM1ESB 52 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 4,4376TLAD60120
11250HREQ1UNIVERS (PE)2.50 x 350 (mm) - 220 (Ad) 1,2788TLAD220880
11250NREQ1UNIVERS (PE)3.25 x 350 (mm) - 125 (Ad) 1,3346TLAD125500
11250SSEQ1UNIVERS (PE)4.00 x 450 (mm) - 115 (Ad) 2,6186TLAD115230
11250VSEQ1UNIVERS (PE)5.00 x 450 (mm) - 70 (Ad) 4,1548TLAD70140
11400HRAM1ESC 60 (PE)2.50 x 350 (mm) - 220 (Ad) 1,0936TLAD220880
11400NRAM1ESC 60 (PE)3.25 x 350 (mm) - 125 (Ad) 1,7075TLAD125500
11400NZTM2ESC 60 (TIN)3.25 x 350 (mm) - 8 (Kg) 1,9133TLAD269538
11400QSAM1ESC 60 (PE)4.00 x 350 (mm) - 130 (Ad) 2,7034TLAD130520
11400TSAM1ESC 60 (PE)5.00 x 350 (mm) - 80 (Ad) 4,3092TLAD80320
11404HRAM1ESC 70 (PE)2.50 x 350 (mm) - 215 (Ad) 1,2002TLAD215860
11404NRAM1ESC 70 (PE)3.25 x 350 (mm) - 130 (Ad) 1,8639TLAD130520
11404QSAM1ESC 70 (PE)4.00 x 350 (mm) - 130 (Ad) 2,9298TLAD130520
11404TSAM1ESC 70 (PE)5.00 x 350 (mm) - 90 (Ad) 4,2796TLAD90360
11405HRAM1ESC 70G (PE)2.50 x 350 (mm) - 215 (Ad) 1,0536TLAD215860
11405NRAM1ESC 70G (PE)3.25 x 350 (mm) - 150 (Ad) 1,8176TLAD150600
11405QSAM1ESC 70G (PE)4.00 x 350 (mm) - 150 (Ad) 2,6960TLAD150600
11405TSAM1ESC 70G (PE)5.00 x 350 (mm) - 90 (Ad) 4,0545TLAD90360
11407HSAM1ESC 80G (PE)2.50 x 350 (mm) - 350 (Ad) 1,1999TLAD3501400
11407NRAM1ESC 80G (PE)3.25 x 350 (mm) - 135 (Ad) 2,0504TLAD135540
11407NZTM1ESC 80G (TIN)3.25 x 350 (mm) - 285 (Ad) 2,1742TLAD285570
11407QRAM1ESC 80G (PE)4.00 x 350 (mm) - 125 (Ad) 2,8156TLAD125500
11407QZTM1ESC 80G (TIN)4.00 x 350 (mm) - 200 (Ad) 3,0314TLAD200400
11407TSAM1ESC 80G (PE)5.00 x 350 (mm) - 90 (Ad) 4,2498TLAD90360
11407TZTM1ESC 80G (TIN)5.00 x 350 (mm) - 130 (Ad) 4,5750TLAD130260
12001HRAM1EM 140 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) 1,9086TLAD150600
12001NRAM1EM 140 (PE)3.25 x 350 (mm) - 125 (Ad) 2,9694TLAD125500
12001SSAM1EM 140 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 5,6933TLAD100200
12001VSAM1EM 140 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) 8,9150TLAD65130
12002HRAM1EM 150 (PE)2.50 x 350 (mm) - 160 (Ad) 1,7056TLAD160640
12002NRAM1EM 150 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) 2,8666TLAD90360
12002SSAM1EM 150 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 5,5002TLAD100200
12002VSAM1EM 150 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) 8,5338TLAD65130
12003HRAM1EM 150 W (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) 2,0507TLAD150600
12003NRAM1EM 150 W (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) 3,2849TLAD90360
12003SSAM1EM 150 W (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 5,8890TLAD100200
12003VSAM1EM 150 W (PE)5.00 x 450 (mm) - 80 (Ad) 8,9492TLAD80160
12004HRAM1EM 160 (PE)2.50 x 350 (mm) - 160 (Ad) 1,8575TLAD160640
12004NRAM1EM 160 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 2,8830TLAD100400
12004SSAM1EM 160 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 5,3964TLAD100200
12004VSAM1EM 160 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 9,0187TLAD60120
12005HRAM1EM 165 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) 2,1471TLAD150600
12005NRAM1EM 165 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) 3,2154TLAD90360
12005SSAM1EM 165 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 5,8687TLAD100200
12005VSAM1EM 165 (PE)5.00 x 450 (mm) - 70 (Ad) 8,9564TLAD70140
12006HRAM1EM 170 (PE)2.50 x 350 (mm) - 160 (Ad) 1,8470TLAD160640
12006NRAM1EM 170 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 2,8518TLAD100400
12006SSAM1EM 170 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 5,4061TLAD100200
12006TRAM1EM 170 (PE)5.00 x 350 (mm) - 60 (Ad) 6,6307TLAD60240
12006VSAM1EM 170 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 8,6244TLAD60120
12007HRAM1EM 171 (PE)2.50 x 350 (mm) - 170 (Ad) 1,9290TLAD170680
12007HREQ1TENACITO 70/B (PE)2.50 x 350 (mm) - 170 (Ad) 2,3531TLAD170680
12007NRAM1EM 171 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 3,3075TLAD100400
12007NREQ1TENACITO 70/B (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 3,7855TLAD100400
12007SSAM1EM 171 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 6,3369TLAD100200
12007SSEQ1TENACITO 70/B (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 7,2433TLAD100200
12007VSAM1EM 171 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 9,7285TLAD60120
12007VSEQ1TENACITO 70/B (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 11,1205TLAD60120
12009HRAM1EM 175 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) 2,1487TLAD150600
12009NRAM1EM 175 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 3,5684TLAD100400
12009SSAM1EM 175 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 6,9793TLAD100200
12009VSAM1EM 175 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) 10,6256TLAD65130
12010NRAM1EM 176 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 3,5720TLAD100400
12010SSAM1EM 176 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 6,8834TLAD100200
12010VSAM1EM 176 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) 10,6215TLAD65130
12011HRAM1EM 180 (PE)2.50 x 350 (mm) - 170 (Ad) 2,3174TLAD1701020
12011NRAM1EM 180 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 3,4860TLAD100400
12011SSAM1EM 180 (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) 6,8275TLAD90180
12011VSAM1EM 180 (PE)5.00 x 450 (mm) - 55 (Ad) 11,6627TLAD55110
12012HQAM1EM 181 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) 1,9667TLAD150600
12012NRAM1EM 181 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 4,0179TLAD100400
12012SSAM1EM 181 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 6,3428TLAD100200
12012VSAM1EM 181 (PE)5.00 x 450 (mm) - 70 (Ad) 10,3461TLAD70140
12014HRAM1EM 201 (PE)2.50 x 350 (mm) - 200 (Ad) 1,7574TLAD200800
12014HREQ1MOLYCORD TI (PE)2.50 x 350 (mm) - 200 (Ad) 2,0199TLAD200800
12014NRAM1EM 201 (PE)3.25 x 350 (mm) - 120 (Ad) 2,8279TLAD120480
12014NREQ1MOLYCORD TI (PE)3.25 x 350 (mm) - 120 (Ad) 3,3461TLAD120480
12014SSAM1EM 201 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 5,4572TLAD100200
12014SSEQ1MOLYCORD TI (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 6,1417TLAD100200
12014VSAM1EM 201 (PE)5.00 x 450 (mm) - 70 (Ad) 8,8726TLAD70140
12014VSEQ1MOLYCORD TI (PE)5.00 x 450 (mm) - 70 (Ad) 10,1417TLAD70140
12015HRAM1EM 202 (PE)2.50 x 350 (mm) - 160 (Ad) 1,6214TLAD160640
12015HREQ1MOLYCORD KB (PE)2.50 x 350 (mm) - 160 (Ad) 1,8741TLAD160640
12015NRAM1EM 202 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 2,6689TLAD100400
12015NREQ1MOLYCORD KB (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 3,0881TLAD100400
12015SSAM1EM 202 (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) 5,2098TLAD90180
12015SSEQ1MOLYCORD KB (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) 6,0141TLAD90180
12015VSAM1EM 202 (PE)5.00 x 450 (mm) - 55 (Ad) 8,3421TLAD55110
12015VSEQ1MOLYCORD KB (PE)5.00 x 450 (mm) - 55 (Ad) 9,5829TLAD55110
12016HSAM1EM 206 (PE)2.50 x 350 (mm) - 225 (Ad) 1,9133TLAD225450
12016NSAM1EM 206 (PE)3.25 x 350 (mm) - 140 (Ad) 2,8626TLAD140280
12016SSAM1EM 206 (PE)4.00 x 450 (mm) - 95 (Ad) 5,6229TLAD95190
12016VSAM1EM 206 (PE)5.00 x 450 (mm) - 59 (Ad) 8,9529TLAD59118
12016VSEM2EM 206 (CARDBOARD)5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 9,0843TLAD59177
12017HRAM1EM 211 (PE)2.50 x 350 (mm) - 200 (Ad) 2,1872TLAD200800
12017HREQ1CROMOCORD TI (PE)2.50 x 350 (mm) - 200 (Ad) 2,3191TLAD200800
12017NRAM1EM 211 (PE)3.25 x 350 (mm) - 125 (Ad) 3,2659TLAD125500
12017NREQ1CROMOCORD TI (PE)3.25 x 350 (mm) - 125 (Ad) 3,7493TLAD125500
12017SSAM1EM 211 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 6,2984TLAD100200
12017SSEQ1CROMOCORD TI (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 7,2440TLAD100200
12017VSAM1EM 211 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) 10,5848TLAD65130
12017VSEQ1CROMOCORD TI (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) 12,1746TLAD65130
12018HRAM1EM 212 (PE)2.50 x 350 (mm) - 140 (Ad) 1,9841TLAD140560
12018NRAM1EM 212 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 3,1300TLAD100400
12018SKEM1EM 212 (VAC)4.00 x 450 (mm) - 35 (Ad) 6,5251TLAD35210
12018SSAM1EM 212 (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) 5,9139TLAD90180
12018VSAM1EM 212 (PE)5.00 x 450 (mm) - 55 (Ad) 9,3401TLAD55110
12020HRAM1EM 222 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) 2,0419TLAD150600
12020NRAM1EM 222 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 3,2316TLAD100400
12020SSAM1EM 222 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 6,6539TLAD100200
12020VSAM1EM 222 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 10,4033TLAD60120
12022HQAM1EM 235 (PE)2.50 x 350 (mm) - 130 (Ad) 2,3941TLAD130520
12022NRAM1EM 235 (PE)3.25 x 350 (mm) - 80 (Ad) 3,8456TLAD80320
12022SSAM1EM 235 (PE)4.00 x 450 (mm) - 80 (Ad) 7,3647TLAD80160
12022VSAM1EM 235 (PE)5.00 x 450 (mm) - 75 (Ad) 9,5890TLAD75150
12024HRAM1EM 243 (PE)2.50 x 350 (mm) - 170 (Ad) 2,3176TLAD1701020
12024HREQ1OE N 113 (PE)2.50 x 350 (mm) - 170 (Ad) 2,6453TLAD1701020
12024NRAM1EM 243 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 3,6394TLAD100400
12024NREQ1OE N 113 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 4,1685TLAD100400
12024SSAM1EM 243 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 7,1918TLAD100200
12024SSEQ1OE N 113 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 8,2540TLAD100200
12024VSAM1EM 243 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 11,6909TLAD60120
12024VSEQ1OE N 113 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 13,3628TLAD60120
12025HRAM1EM 251 (PE)2.50 x 350 (mm) - 190 (Ad) 2,7525TLAD190760
12025HREQ1OE N 121 (PE)2.50 x 350 (mm) - 190 (Ad) 3,1754TLAD190760
12025NRAM1EM 251 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 4,2167TLAD100400
12025NREQ1OE N 121 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 4,8613TLAD100400
12025SSAM1EM 251 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 8,3284TLAD100200
12025SSEQ1OE N 121 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 9,6213TLAD100200
12025VSAM1EM 251 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) 12,3897TLAD65130
12025VSEQ1OE N 121 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) 14,3053TLAD65130
12026HRAM1EM 253 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) 3,4032TLAD150600
12026HREQ1OE N 123 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) 3,9108TLAD150600
12026NRAM1EM 253 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 5,7587TLAD100400
12026NREQ1OE N 123 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 6,6130TLAD100400
12026SSAM1EM 253 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 10,3123TLAD100200
12026SSEQ1OE N 123 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 11,8566TLAD100200
12026VSAM1EM 253 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 15,9151TLAD60120
12026VSEQ1OE N 123 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 18,2960TLAD60120
12027HRAM1EM 255 (PE)2.50 x 350 (mm) - 211 (Ad) 2,2802TLAD211844
12027HREQ1OE N 125 (PE)2.50 x 350 (mm) - 211 (Ad) 2,6280TLAD211844
12027NRAM1EM 255 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) 3,6850TLAD90360
12027NREQ1OE N 125 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) 4,2146TLAD90360
12027SSAM1EM 255 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 7,2624TLAD100200
12027SSEQ1OE N 125 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 8,3684TLAD100200
12027VSAM1EM 255 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 11,9750TLAD60120
12027VSEQ1OE N 125 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 13,6938TLAD60120
12028HKEM1EM 285 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 120 (Ad) 3,5490TLAD120720
12028NKEM1EM 285 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 75 (Ad) 5,4623TLAD75450
12029HQEQ4CROMOCORD 9M (PE)2.50 x 350 (mm) - 100 (Ad) 3,5070TLAD100600
12029HRAM1EM 290 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) 3,0470TLAD150600
12029NRAM1EM 290 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 5,0317TLAD100400
12029NREQ4CROMOCORD 9M (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 5,7459TLAD100400
12029SSAM1EM 290 (PE)4.00 x 450 (mm) - 90(Ad) 8,5871TLAD90180
12029SSEQ4CROMOCORD 9M (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 9,8085TLAD100200
12030HKEM1EM 295 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 120 (Ad) 3,3517TLAD120720
12030HKEM2EM 295 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 3,5192TLAD121726
12030NKEM1EM 295 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 75 (Ad) 5,5466TLAD75450
12030NKEM2EM 295 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 5,8240TLAD73438
12030SKEM1EM 295 (VAC)4.00 x 450 (mm) - 37 (Ad) 9,8750TLAD37222
12030SKEM2EM 295 (VAC)4.00 x 450 (mm) - 2,5 (Kg) 10,3688TLAD38228
12051HQEQ1TENACITO 60 (PE)2.50 x 350 (mm) - 130 (Ad) 1,9336TLAD130520
12051HREQ1CROMOCORD II (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) 2,3734TLAD150600
12051NREQ1TENACITO 60 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 3,1412TLAD100400
12051SSEQ1TENACITO 60 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 6,0954TLAD100200
12051VSEQ1TENACITO 60 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 10,1854TLAD60120
12052HQEQ1OE N 106 (PE)2.50 x 350 (mm) - 130 (Ad) 2,9557TLAD130520
12052NQEQ1OE N 106 (PE)3.25 x 350 (mm) - 80 (Ad) 4,7478TLAD80320
12057HREQ1TENACITO 80 (PE)2.50 x 350 (mm) - 170 (Ad) 2,3593TLAD1701020
12057NREQ1TENACITO 80 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 4,1238TLAD100400
12057SSEQ1TENACITO 80 (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) 8,0933TLAD90180
12057VSEQ1TENACITO 80 (PE)5.00 x 450 (mm) - 55 (Ad) 12,1233TLAD55110
12058HQEQ1TENACITO 80/A (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) 2,3419TLAD150600
12058NREQ1TENACITO 80/A (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 4,8372TLAD100400
12058SSEQ1TENACITO 80/A (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 7,6045TLAD100200
12058VSEQ1TENACITO 80/A (PE)5.00 x 450 (mm) - 70 (Ad) 13,4168TLAD70140
12059HREQ1CROMOCORD KB (PE)2.50 x 350 (mm) - 140 (Ad) 2,2225TLAD140560
12059NREQ1CROMOCORD KB (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 3,3274TLAD100400
12059SSEQ1CROMOCORD KB (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) 6,6586TLAD90180
12059VSEQ1CROMOCORD KB (PE)5.00 x 450 (mm) - 55 (Ad) 10,8384TLAD55110
12060NREQ1CROMOCORD II (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 3,7567TLAD100400
12060SSEQ1CROMOCORD II (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 7,6643TLAD100200
12060VSEQ1CROMOCORD II (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 11,9751TLAD60120
12061SSEQ1OE N 106 (PE)4.00 x 450 (mm) - 80 (Ad) 9,1074TLAD80160
12061VSEQ1OE N 106 (PE)5.00 x 450 (mm) - 75 (Ad) 11,4181TLAD75150
12064HREQ1OE N 124 (PE)2.50 x 350 (mm) - 160 (Ad) 2,2250TLAD160640
12064NREQ1OE N 124 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 3,6869TLAD100400
12064SSEQ1OE N 124 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 7,0496TLAD100200
13000GJEM1EI 307R (VAC)2.50 x 300 (mm) - 100 (Ad) 3,3694TLAD100900
13000MJEM1EI 307R (VAC)3.25 x 300 (mm) - 62 (Ad) 5,2524TLAD62558
13000QJEM1EI 307R (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 10,1444TLAD40360
13000TJEM1EI 307R (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 15,1298TLAD25225
13001FIEM1EI 307B (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Ad) 2,8013TLAD80720
13001GIEM1EI 307B (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Ad) 3,1504TLAD80720
13001MJEM1EI 307B (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) 5,1806TLAD60540
13001NJEM1EI 307B (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Ad) 5,8261TLAD60540
13001QJEM1EI 307B (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 9,4496TLAD40360
13001TJEM1EI 307B (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 14,5034TLAD25225
13002HKEM1EIS 307 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 90 (Ad) 5,5839TLAD90810
13002HNEQ1CITOCHROMAX N (VAC)2.50 x 350 (mm) - 90 (Ad) 6,9556TLAD90810
13002NJEM1EIS 307 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 50 (Ad) 9,5403TLAD50450
13002NNEQ1CITOCHROMAX N (VAC)3.25 x 350 (mm) - 50 (Ad) 11,8768TLAD50450
13002QJEM1EIS 307 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 14,9464TLAD25225
13002QMEQ1CITOCHROMAX N (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 18,5977TLAD25225
13002TJEM1EIS 307 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 20 (Ad) 21,6591TLAD20180
13002TNEQ1CITOCHROMAX N (VAC)5.00 x 350 (mm) - 20 (Ad) 26,2865TLAD20180
13003DIEM1EI 308L (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Ad) 4,0049TLAD1251125
13003FIEM1EI 308L (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Ad) 3,2763TLAD80720
13003GAEM1EI 308L (PL)2.50 x 300 (mm) - 20 (Ad) 5,3745TLAD20600
13003GBEM1EI 308L (PL)2.50 x 300 (mm) - 55 (Ad) 4,5630TLAD55550
13003GIEM1EI 308L (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Ad) 3,7938TLAD80720
13003MJEM1EI 308L (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) 6,1395TLAD60540
13003NAEM1EI 308L (PL)3.25 x 350 (mm) - 10 (Ad) 10,2782TLAD10300
13003NBEM1EI 308L (PL)3.25 x 350 (mm) - 25 (Ad) 8,0550TLAD25250
13003NBEM2EI 308L (PL)3.25 x 350 (mm) - 1 (Kg) 8,2350TLAD29290
13003NJEM1EI 308L (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Ad) 6,8663TLAD60540
13003QEEM1EI 308L (PL)4.00 x 350 (mm) - 90 (Ad) 11,3856TLAD90270
13003QJEM1EI 308L (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 11,0405TLAD40360
13003TJEM1EI 308L (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 17,4384TLAD25225
13004GJEM2EI 308LB (VAC)2.50 x 300 (mm) - 1.75 (Kg) 3,8175TLAD93837
13004NJEM2EI 308LB (VAC)3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 6,9158TLAD57513
13004QJEM2EI 308LB (VAC)4.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) 11,4566TLAD37333
13007FIEM1EI 308MO (VAC)2.50 x 250 (mm) - 100 (Ad) 5,2532TLAD100900
13007GDEM1EI 308MO (PL)2.50 x 300 (mm) - 145 (Ad) 5,1006TLAD145435
13007GJEM2EI 308MO (VAC)2.50 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 4,8315TLAD104936
13007MIEM1EI 308MO (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) 8,0970TLAD60540
13007QJEM1EI 308MO (VAC)4.00 x 350 (mm) - 45 (Ad) 12,6321TLAD45405
13007TJEM1EI 308MO (VAC)5.00 x 350 (mm) - 30 (Ad) 22,4954TLAD30270
13008FIEM1EI 309L (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Ad) 4,0481TLAD80720
13008GDEM1EI 309L (PL)2.50 x 300 (mm) - 130 (Ad) 4,8278TLAD130390
13008GIEM1EI 309L (VAC)2.50 x 300 (mm) - 90 (Ad) 4,7880TLAD90810
13008MIEM1EI 309L (VAC)3.25 x 300 (mm) - 50 (Ad) 8,5929TLAD50450
13008NJEM1EI 309L (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Ad) 8,9136TLAD60540
13008QJEM1EI 309L (VAC)4.00 x 350 (mm) - 35 (Ad) 13,8723TLAD35315
13009GJEM2EI 309LB (VAC)2.50 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 5,0274TLAD92828
13009MJEM2EI 309LB (VAC)3.25 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 9,0228TLAD54486
13010DJEM1EI 309MOL (VAC)2.00 x 300 (mm) - 145 (Ad) 5,7347TLAD1451305
13010GJEM1EI 309MOL (VAC)2.50 x 300 (mm) - 90 (Ad) 5,4863TLAD90810
13010MJEM1EI 309MOL (VAC)3.25 x 300 (mm) - 55 (Ad) 9,4277TLAD55495
13010NJEM1EI 309MOL (VAC)3.25 x 350 (mm) - 55 (Ad) 10,1696TLAD55495
13010QJEM1EI 309MOL (VAC)4.00 x 350 (mm) - 35 (Ad) 15,9126TLAD35315
13011HJEM1EIS 309 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Ad) 8,4803TLAD60540
13011HMEQ1FERINOX 309 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Ad) 10,3137TLAD60540
13011NJEM1EIS 309 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 40 (Ad) 14,7692TLAD40360
13011NMEQ1FERINOX 309 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 40 (Ad) 18,0122TLAD40360
13011QJEM1EIS 309 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 19,8425TLAD25225
13011QMEQ1FERINOX 309 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 24,1247TLAD25225
13011TJEM1EIS 309 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 15 (Ad) 35,1171TLAD15135
13011TMEQ1FERINOX 309 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 15 (Ad) 40,0461TLAD15135
13012HJEM1EIS 309MO (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Ad) 9,4712TLAD60540
13012HMEQ1FERINOX 309 MO (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Ad) 11,8476TLAD60540
13012NJEM1EIS 309MO (VAC)3.25 x 350 (mm) - 40 (Ad) 17,1408TLAD40360
13012NNEQ1FERINOX 309 MO (VAC)3.25 x 350 (mm) - 40 (Ad) 21,3759TLAD40360
13012QJEM1EIS 309MO (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 24,5736TLAD25225
13012QMEQ1FERINOX 309 MO (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 30,6242TLAD25225
13012TJEM1EIS 309MO (VAC)5.00 x 350 (mm) - 15 (Ad) 37,9877TLAD15135
13012TMEQ1FERINOX 309 MO (VAC)5.00 x 350 (mm) - 15 (Ad) 46,8819TLAD15135
13013DJEM1EI 310 (VAC)2.00 x 300 (mm) - 150 (Ad) 5,8349TLAD1501350
13013GJEM1EI 310 (VAC)2.50 x 300 (mm) - 100 (Ad) 5,6563TLAD100900
13013MJEM1EI 310 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) 9,1853TLAD60540
13013QJEM1EI 310 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 16,1195TLAD40360
13013TJEM1EI 310 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 25,2503TLAD25225
13014MJEM1EI 310B (VAC)3.25 x 300 (mm) - 70 (Ad) 9,2725TLAD70630
13014QKEM1EI 310B (VAC)4.00 x 350 (mm) - 50 (Ad) 16,3972TLAD50450
13015DIEM1EI 312 / E 106 (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Ad) 5,3362TLAD1251125
13015GIEM1EI 312 / E 106 (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Ad) 4,6232TLAD80720
13015MJEM1EI 312 / E 106 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) 8,4781TLAD60540
13015NJEM1EI 312 / E 106 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Ad) 9,7469TLAD60540
13015QJEM1EI 312 / E 106 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 12,9420TLAD40360
13015TJEM1EI 312 / E 106 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 21,5540TLAD25225
13016MJEM2EI 312RS (VAC)3.25 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 8,4781TLAD58522
13016QJEM2EI 312RS (VAC)4.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) 12,9420TLAD39351
13016TJEM2EI 312RS (VAC)5.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) 21,1315TLAD25225
13017DIEM1EI 316L (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Ad) 5,0394TLAD1251125
13017FIEM1EI 316L (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Ad) 4,4393TLAD80720
13017GAEM1EI 316L (PL)2.50 x 300 (mm) - 25 (Ad) 6,0375TLAD25750
13017GIEM1EI 316L (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Ad) 5,2571TLAD80720
13017MJEM1EI 316L (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) 7,7916TLAD60540
13017NAEM1EI 316L (PL)3.25 x 350 (mm) - 10 (Ad) 12,4491TLAD10300
13017NBEM1EI 316L (PL)3.25 x 350 (mm) - 25 (Ad) 11,6550TLAD25250
13017NJEM1EI 316L (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Ad) 9,7121TLAD60540
13017QJEM1EI 316L (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 15,7965TLAD40360
13017TJEM1EI 316L (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 21,9860TLAD25225
13018GIEM1EI 316LB (VAC)2.50 x 300 (mm) - 90 (Ad) 4,8042TLAD90810
13018NEEM1EI 316LB (PL)3.25 x 350 (mm) - 140 (Ad) 9,3846TLAD140420
13018NJEM1EI 316LB (VAC)3.25 x 350 (mm) - 55 (Ad) 9,1015TLAD55495
13018QJEM1EI 316LB (VAC)4.00 x 350 (mm) - 35 (Ad) 13,4015TLAD35315
13020HJEM1EIS 316 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Ad) 7,8511TLAD60540
13020HMEQ1FERINOX 316 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Ad) 9,8269TLAD60540
13020NJEM1EIS 316 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 40 (Ad) 13,7035TLAD40360
13020NNEQ1FERINOX 316 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 40 (Ad) 17,7941TLAD40360
13020QJEM1EIS 316 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 19,6619TLAD25225
13020QMEQ1FERINOX 316 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 24,5283TLAD25225
13020TIEM1EIS 316 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 15 (Ad) 30,5416TLAD15135
13020TMEQ1FERINOX 316 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 15 (Ad) 36,7765TLAD15135
13021DIEM1EI 318 (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Ad) 5,2342TLAD1251125
13021FIEM1EI 318 (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Ad) 4,3852TLAD80720
13021GIEM1EI 318 (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Ad) 5,0389TLAD80720
13021MJEM1EI 318 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) 8,7521TLAD60540
13021NJEM1EI 318 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Ad) 9,6993TLAD60540
13021QJEM1EI 318 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 14,8225TLAD40360
13021TJEM1EI 318 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 23,4415TLAD25225
13022DDEM1EI 347 (PL)2.00 x 300 (mm) - 210 (Ad) 4,7504TLAD210630
13022DIEM1EI 347 (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Ad) 4,7378TLAD1251125
13022FIEM1EI 347 (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Ad) 3,6878TLAD80720
13022GDEM1EI 347 (PL)2.50 x 300 (mm) - 130 (Ad) 4,3695TLAD130390
13022GIEM1EI 347 (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Ad) 4,2531TLAD80720
13022MJEM1EI 347 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) 6,6261TLAD60540
13022NDEM1EI 347 (PL)3.25 x 350 (mm) - 70 (Ad) 8,1533TLAD70210
13022NJEM1EI 347 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Ad) 7,3422TLAD60540
13022QJEM1EI 347 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 11,1770TLAD40360
13022TJEM1EI 347 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 30 (Ad) 18,5622TLAD30270
13024HKEM1EIS 410 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) 2,7454TLAD150600
13024HREQ1CITOCHROM 13/1 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Ad) 3,3578TLAD150600
13024NJEM1EIS 410 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 75 (Ad) 4,3023TLAD75450
13024NKEM1EIS 410 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 4,0761TLAD100600
13024NREQ1CITOCHROM 13/1 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 4,9686TLAD100400
13024QSEQ1CITOCHROM 13/1 (PE)4.00 x 350 (mm) - 100 (Ad) 7,9804TLAD100400
13025HKEM1EIS 410NIMO (VAC)2.50 x 350 (mm) - 190 (Ad) 2,9001TLAD190760
13025HREQ1CITOCHROM 13/4 (PE)2.50 x 350 (mm) - 190 (Ad) 3,4852TLAD190760
13025NJEM1EIS 410NIMO (VAC)3.25 x 350 (mm) - 70 (Ad) 5,0977TLAD70420
13025NKEM1EIS 410NIMO (VAC)3.25 x 350 (mm) - 115 (Ad) 4,8051TLAD115690
13025NREQ1CITOCHROM 13/4 (PE)3.25 x 350 (mm) - 115 (Ad) 5,8607TLAD115460
13025QEEM1EIS 410NIMO (PL)4.00 x 350 (mm) - 95 (Ad) 8,1138TLAD95285
13025QSEQ1CITOCHROM 13/4 (PE)4.00 x 350 (mm) - 100 (Ad) 9,3647TLAD100400
13026HJEM1EI 2209 (VAC)2,50 x 350 (mm) - 100 (Ad) 6,0533TLAD100600
13026NJEM1EI 2209 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 55 (Ad) 9,9512TLAD55495
13026QEEM2EI 2209 (PL)4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 15,2033TLAD90270
13026QJEM1EI 2209 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 15,2034TLAD40240
13026TJEM1EI 2209 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 21,8760TLAD25225
13027GIEM1EI 2209RS (VAC)2.50 x 300 (mm) - 90 (Ad) 6,6381TLAD90810
13027HJEM1EI 2209RS (VAC)2.50 x 350 (mm) - 100 (Ad) 8,0285TLAD100600
13027NJEM1EI 2209RS (VAC)3.25 x 350 (mm) - 55 (Ad) 10,2509TLAD55330
13027QJEM1EI 2209RS (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 15,1814TLAD40240
13027TJEM1EI 2209RS (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 21,8448TLAD25225
13028HJEM4EIS 308 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Ad) 7,1610TLAD60540
13028HMEQ1FERINOX 308 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Ad) 8,9363TLAD60540
13028NJEM4EIS 308 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 40 (Ad) 12,4191TLAD40360
13028NMEQ1FERINOX 308 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 40 (Ad) 15,4676TLAD40360
13028QJEM4EIS 308 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 16,8224TLAD25225
13028QMEQ1FERINOX 308 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 20,9168TLAD25225
13031NJEM2EIS 430 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 4,2668TLAD53477
13050FLEQ1CITOCHROMAX (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Ad) 3,9300TLAD80720
13050GLEQ1CITOCHROMAX (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Ad) 4,3442TLAD80720
13050MMEQ1CITOCHROMAX (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) 7,1406TLAD60540
13050NNEQ1CITOCHROMAX (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Ad) 8,0637TLAD60540
13050QNEQ1CITOCHROMAX (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 13,2080TLAD40360
13050TNEQ1CITOCHROMAX (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 19,9641TLAD25225
13051GLEQ1CITOCHROMAX R (VAC)2.50 x 300 (mm) - 60 (Ad) 5,1942TLAD60540
13051MMEQ1CITOCHROMAX R (VAC)3.25 x 300 (mm) - 62 (Ad) 7,8980TLAD62558
13051QNEQ1CITOCHROMAX R (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 15,7544TLAD40360
13051TNEQ1CITOCHROMAX R (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 22,7291TLAD25225
13053DLEQ1INOX AWL (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Ad) 4,5324TLAD1251125
13053FLEQ1INOX AWL (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Ad) 3,9978TLAD80720
13053GLEQ1INOX AWL (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Ad) 4,6016TLAD80720
13053MMEQ1INOX AWL (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) 7,4973TLAD60540
13053NNEQ1INOX AWL (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Ad) 8,3747TLAD60540
13053QNEQ1INOX AWL (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 13,5020TLAD40360
13054DMEQ1INOX C (VAC)2.00 x 300 (mm) - 150 (Ad) 7,7370TLAD1501350
13054GLEQ1INOX C (VAC)2.50 x 300 (mm) - 100 (Ad) 7,2794TLAD100900
13054MMEQ1INOX C (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) 12,3627TLAD60540
13054QNEQ1INOX C (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 21,2103TLAD40360
13054TNEQ1INOX C (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 32,5049TLAD25225
13055DLEQ1INOX BWL (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Ad) 5,8534TLAD1251125
13055FLEQ1INOX BWL (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Ad) 5,7047TLAD80720
13055GLEQ1INOX BWL (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Ad) 6,1223TLAD80720
13055MMEQ1INOX BWL (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) 9,8949TLAD60540
13055NNEQ1INOX BWL (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Ad) 12,3438TLAD60540
13055QNEQ1INOX BWL (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 17,7016TLAD40360
13055TNEQ1INOX BWL (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 29,1210TLAD25225
13056DLEQ1INOX BW+CB (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Ad) 6,2713TLAD1251125
13056FLEQ1INOX BW+CB (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Ad) 5,8621TLAD80720
13056GLEQ1INOX BW+CB (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Ad) 6,6742TLAD80720
13056MMEQ1INOX BW+CB (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) 11,0691TLAD60540
13056NNEQ1INOX BW+CB (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Ad) 12,5642TLAD60540
13056QNEQ1INOX BW+CB (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 18,4499TLAD40360
13056TNEQ1INOX BW+CB (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 30,2854TLAD25225
13057DLEQ1INOX AW+CB (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Ad) 5,1852TLAD1251125
13057FLEQ1INOX AW+CB (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Ad) 4,2576TLAD80720
13057GLEQ1INOX AW+CB (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Ad) 4,7517TLAD80720
13057MMEQ1INOX AW+CB (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) 8,0855TLAD60540
13057NNEQ1INOX AW+CB (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Ad) 8,9112TLAD60540
13057QNEQ1INOX AW+CB (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 13,6181TLAD40360
13057TNEQ1INOX AW+CB (VAC)5.00 x 350 (mm) - 30 (Ad) 21,2249TLAD30270
14000HYEM2EAL 1100 (TIN)2.50 x 350 (mm) - 2 (Kg) 0,3884USDAD216648
14000NYEM2EAL 1100 (TIN)3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 0,5737USDAD146438
14000QYEM2EAL 1100 (TIN)4.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) 0,8170USDAD102306
14001HYEM2EAL 4043 (TIN)2.50 x 350 (mm) - 2 (Kg) 0,3778USDAD216648
14001NYEM2EAL 4043 (TIN)3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 0,5565USDAD146438
14002HYEM2EAL 4047 (TIN)2.50 x 350 (mm) - 2 (Kg) 0,3816USDAD216648
14002NYEM2EAL 4047 (TIN)3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 0,5670USDAD146438
14002QYEM2EAL 4047 (TIN)4.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) 0,7996USDAD102306
15001GJEM1E CUSN7 (VAC)2.50 x 300 (mm) - 100 (Ad) 1,4049USDAD100900
15001NJEM1E CUSN7 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Ad) 2,7759USDAD60540
15001QJEM1E CUSN7 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 4,0000USDAD40360
15001TJEM1E CUSN7 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 7,5911USDAD25225
16000GAEM1ENI 402(Ni) (PL)2.50 x 300 (mm) - 35 (Ad) 18,0194TLAD351050
16000GIEM1ENI 402(Ni) (VAC)2.50 x 300 (mm) - 50 (Ad) 17,3090TLAD50800
16000GIEQ1E 114 (VAC)2.50 x 300 (mm) - 100 (Ad) 17,3090TLAD100900
16000GLEQ4SUPERFONTE NI (VAC)2.50 x 300 (mm) - 50 (Ad) 17,3342TLAD50800
16000MAEM1ENI 402(Ni) (PL)3.25 x 300 (mm) - 20 (Ad) 30,3540TLAD20600
16000MIEM1ENI 402(Ni) (VAC)3.25 x 300 (mm) - 25 (Ad) 29,1355TLAD25400
16000MIEQ1E 114 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 25 (Ad) 29,1103TLAD25400
16000MLEQ4SUPERFONTE NI (VAC)3.25 x 300 (mm) - 25 (Ad) 29,1103TLAD25400
16000MNEQ1E 114 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 75 (Ad) 34,7168TLAD75675
16000RKEM1ENI 402(Ni) (VAC)4.00 x 400 (mm) - 50 (Ad) 58,8044TLAD50450
16000RNEQ1E 114 (VAC)4.00 x 400 (mm) - 60 (Ad) 58,7284TLAD60540
16000RNEQ4SUPERFONTE NI (VAC)4.00 x 400 (mm) - 60 (Ad) 58,7284TLAD60360
16000UKEM1ENI 402(Ni) (VAC)5.00 x 400 (mm) - 40 (Ad) 93,0159TLAD40240
16001GAEM1ENI 406(Mo) (PL)2.50 x 300 (mm) - 35 (Ad) 19,1362TLAD351050
16001GIEM1ENI 406(Mo) (VAC)2.50 x 300 (mm) - 50 (Ad) 15,7354TLAD50800
16001GLEQ1SUPERFONTE MO (VAC)2.50 x 300 (mm) - 50 (Ad) 15,7584TLAD50800
16001MIEM1ENI 406(Mo) (VAC)3.25 x 300 (mm) - 25 (Ad) 26,4867TLAD25400
16001MLEQ1SUPERFONTE MO (VAC)3.25 x 300 (mm) - 25 (Ad) 26,4639TLAD25400
16001RKEM1ENI 406(Mo) (VAC)4.00 x 400 (mm) - 50 (Ad) 53,4585TLAD50450
16001RNEQ1SUPERFONTE MO (VAC)4.00 x 400 (mm) - 60 (Ad) 53,3894TLAD60540
16001UKEM1ENI 406(Mo) (VAC)5.00 x 400 (mm) - 40 (Ad) 84,5599TLAD40360
16001UNEQ1SUPERFONTE MO (VAC)5.00 x 400 (mm) - 40 (Ad) 84,5599TLAD40360
16002GIEM1ENI 412 (VAC)2.50 x 300 (mm) - 100 (Ad) 17,3849TLAD100900
16002MJEM1ENI 412 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 75 (Ad) 29,1103TLAD75675
16002RKEM1ENI 412 (VAC)4.00 x 400 (mm) - 50 (Ad) 58,8551TLAD50450
16003GAEM1ENI 416 (NiFe) (PL)2.50 x 300 (mm) - 30 (Ad) 11,9339TLAD30900
16003GIEM1ENI 416 (NiFe) (VAC)2.50 x 300 (mm) - 100 (Ad) 11,1462TLAD100900
16003GLEQ1E 116 (VAC)2.50 x 300 (mm) - 100 (Ad) 11,1462TLAD100900
16003MAEM1ENI 416 (NiFe) (PL)3.25 x 300 (mm) - 20 (Ad) 18,2367TLAD20600
16003MJEM1ENI 416 (NiFe) (VAC)3.25 x 300 (mm) - 70 (Ad) 17,0781TLAD70630
16003MJEM2ENI 416 (NiFe) (VAC)3.25 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 17,0551TLAD65585
16003MMEQ1E 116 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 70 (Ad) 17,0318TLAD70630
16003RJEM2ENI 416 (NiFe) (VAC)4.00 x 400 (mm) - 2,50 (Kg) 34,2491TLAD48432
16003RKEM1ENI 416 (NiFe) (VAC)4.00 x 400 (mm) - 50 (Ad) 34,2723TLAD50450
16003RNEQ1E 116 (VAC)4.00 x 400 (mm) - 60 (Ad) 34,1564TLAD60540
16004GQEM1ENI 440 (CARDBOARD)2.50 x 300 (mm) - 100 (Ad) 14,4854TLAD100900
16004MQEM1ENI 440 (CARDBOARD)3.25 x 300 (mm) - 60 (Ad) 25,3497TLAD60540
16005GREM2ENI 422 (CARDBOARD)2.50 x 300 (mm) - 4 (Kg) 15,7639TLAD211633
16005NREM2ENI 422 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 26,8676TLAD139417
16005QREM2ENI 422 (CARDBOARD)4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 38,5072TLAD93279
16005VSEM2ENI 422 (CARDBOARD)5.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 68,4282TLAD58174
16006HJEM1ENI 424 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Ad) 35,0192TLAD60540
16006MJEM1ENI 424 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 40 (Ad) 59,6308TLAD40360
16006RJEM1ENI 424 (VAC)4.00 x 400 (mm) - 25 (Ad) 109,3969TLAD25225
16050GLEQ1CITOFONTE NI (VAC)2.50 x 300 (mm) - 50 (Ad) 17,0804TLAD50800
16050MLEQ1CITOFONTE NI (VAC)3.25 x 300 (mm) - 25 (Ad) 28,5265TLAD25400
16050RNEQ1CITOFONTE NI (VAC)4.00 x 400 (mm) - 60 (Ad) 57,6623TLAD60540
16050UNEQ1CITOFONTE NI (VAC)5.00 x 400 (mm) - 40 (Ad) 91,7470TLAD40360
16051GLEQ1CITOFONTE MO (VAC)2.50 x 300 (mm) - 50 (Ad) 15,5275TLAD50800
16051MLEQ1CITOFONTE MO (VAC)3.25 x 300 (mm) - 25 (Ad) 25,9333TLAD25400
16051RNEQ1CITOFONTE MO (VAC)4.00 x 400 (mm) - 60 (Ad) 52,4203TLAD60540
16051UNEQ1CITOFONTE MO (VAC)5.00 x 400 (mm) - 40 (Ad) 83,4064TLAD40360
18000HAEM1EH 245 (PL)2.50 x 350 (mm) - 20 (Ad) 3,0006TLAD20600
18000HEEM2EH 245 (PL)2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) 2,0169TLAD226678
18000HREM2EH 245 (CARDBOARD)2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) 1,8421TLAD226678
18000HREQ1CITOMANGAN (PE)2.50 x 350 (mm) - 175 (Ad) 2,1539TLAD175700
18000NAEM1EH 245 (PL)3.25 x 350 (mm) - 10 (Ad) 5,3994TLAD10300
18000NEEM2EH 245 (PL)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 3,3984TLAD139417
18000NREM2EH 245 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 3,0414TLAD139417
18000NREQ1CITOMANGAN (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 3,6074TLAD100400
18000SEEM2EH 245 (PL)4.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 6,1869TLAD93279
18000SSEM2EH 245 (CARDBOARD)4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 5,6223TLAD93279
18000SSEQ1CITOMANGAN (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) 6,6719TLAD90180
18000VEEM2EH 245 (PL)5.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 9,9256TLAD60180
18000VSEM2EH 245 (CARDBOARD)5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 9,1728TLAD60180
18000VSEQ1CITOMANGAN (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 10,8861TLAD60120
18003NEEM2EH 330 (PL)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 2,1349TLAD155465
18003NREM2EH 330 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 1,8801TLAD155465
18003NREQ1CITORAIL (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 2,2278TLAD100400
18003SEEM2EH 330 (PL)4.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 4,0479TLAD104312
18003SSEM2EH 330 (CARDBOARD)4.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 3,5611TLAD104312
18003SSEQ1CITORAIL (PE)4.00 x 450 (mm) - 110 (Ad) 4,2144TLAD110220
18003VSEM2EH 330 (CARDBOARD)5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 5,7521TLAD67201
18003VSEQ1CITORAIL (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) 6,8571TLAD65130
18005NEEM2EH 340 (PL)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 2,3809TLAD151453
18005NREM2EH 340 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 2,0441TLAD151453
18005SEEM2EH 340 (PL)4.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 4,5160TLAD95285
18005SSEM2EH 340 (CARDBOARD)4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 3,9740TLAD95285
18005VSEM2EH 340 (CARDBOARD)5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 6,0688TLAD60180
18006HDEM2EH 360B (PL)2.50 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) 2,3340TLAD120360
18006HEEM2EH 360B (PL)2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) 2,1544TLAD241723
18006HREM2EH 360B (CARDBOARD)2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) 1,9939TLAD241723
18006HREQ1CITODUR 600/B (PE)2.50 x 350 (mm) - 180 (Ad) 2,3770TLAD180720
18006NDEM2EH 360B (PL)3.25 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) 3,9905TLAD71213
18006NEEM2EH 360B (PL)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 3,7824TLAD141423
18006NREM2EH 360B (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 3,4121TLAD141423
18006NREQ1CITODUR 600/B (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Ad) 4,0568TLAD100400
18006SEEM2EH 360B (PL)4.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 7,1368TLAD92276
18006SSEM2EH 360B (CARDBOARD)4.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 6,6411TLAD92276
18006SSEQ1CITODUR 600/B (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Ad) 7,9060TLAD100200
18006VSEM2EH 360B (CARDBOARD)5.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 10,2441TLAD61183
18006VSEQ1CITODUR 600/B (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) 12,2248TLAD65130
18007HAEM1EH 360R (PL)2.50 x 350 (mm) - 25 (Ad) 2,4666TLAD25750
18007HDEM2EH 360R (PL)2.50 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) 2,0478TLAD133399
18007HEEM2EH 360R (PL)2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) 1,8729TLAD266798
18007HREM2EH 360R (CARDBOARD)2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) 1,7200TLAD266798
18007HREQ1CITODUR 600 (PE)2.50 x 350 (mm) - 200 (Ad) 2,0458TLAD200800
18007NAEM1EH 360R (PL)3.25 x 350 (mm) - 15 (Ad) 4,3115TLAD15450
18007NDEM2EH 360R (PL)3.25 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) 3,6088TLAD73219
18007NEEM2EH 360R (PL)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 3,3656TLAD146438
18007NREM2EH 360R (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 3,0400TLAD146438
18007NREQ1CITODUR 600 (PE)3.25 x 350 (mm) - 115 (Ad) 3,6285TLAD115460
18007SEEM2EH 360R (PL)4.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 6,5404TLAD99297
18007SSEM2EH 360R (CARDBOARD)4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 6,0115TLAD99297
18007SSEQ1CITODUR 600 (PE)4.00 x 450 (mm) - 115 (Ad) 7,1624TLAD115230
18007VEEM2EH 360R (PL)5.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 9,0466TLAD64192
18007VSEM2EH 360R (CARDBOARD)5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 8,2233TLAD64192
18007VSEQ1CITODUR 600 (PE)5.00 x 450 (mm) - 70 (Ad) 9,7476TLAD70140
18009HDEM2EH 380 (PL)2.50 x 350 (mm) - 2 (Kg) 8,5774TLAD77231
18009HQEM2EH 380 (CARDBOARD)2.50 x 350 (mm) - 2 (Kg) 8,1315TLAD77693
18009HQEQ1TOOLCORD (CARDBOARD)2.50 x 350 (mm) - 80 (Ad) 9,7603TLAD80720
18009NEEM2EH 380 (PL)3.25 x 350 (mm) - 4 (Kg) 13,3275TLAD95285
18009NQEM2EH 380 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 12,9494TLAD47423
18009NQEQ1TOOLCORD (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 40 (Ad) 15,6138TLAD40360
18009QEEM2EH 380 (PL)4.00 x 350 (mm) - 4 (Kg) 20,5909TLAD64192
18009QQEM2EH 380 (CARDBOARD)4.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) 20,0195TLAD32288
18009QQEQ1TOOLCORD (CARDBOARD)4.00 x 350 (mm) - 25 (Ad) 24,0010TLAD25225
18009TQEM2EH 380 (CARDBOARD)5.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) 32,1381TLAD19171
18009TQEQ1TOOLCORD (CARDBOARD)5.00 x 350 (mm) - 20 (Ad) 38,6781TLAD20180
18010HAEM1EH 515 (PL)2.50 x 350 (mm) - 15 (Ad) 8,4364TLAD15450
18010HDEM2EH 515 (PL)2.50 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 7,7718TLAD93279
18010HREM2EH 515 (CARDBOARD)2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) 7,2274TLAD186558
18010HREQ1CITODUR V1000 (PE)2.50 x 350 (mm) - 125 (Ad) 8,6541TLAD125500
18010NAEM1EH 515 (PL)3.25 x 350 (mm) - 10 (Ad) 13,0469TLAD10300
18010NEEM2EH 515 (PL)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 12,7653TLAD107321
18010NREM2EH 515 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 12,2773TLAD107321
18010NREQ1CITODUR V1000 (PE)3.25 x 350 (mm) - 70 (Ad) 14,7176TLAD70280
18010QEEM2EH 515 (PL)4.00 x 350 (mm) - 4.5 (Kg) 19,7111TLAD63189
18010QREM2EH 515 (CARDBOARD)4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 18,9790TLAD70210
18010QREQ1CITODUR V1000 (PE)4.00 x 350 (mm) - 65 (Ad) 22,7335TLAD65260
18010TEEM2EH 515 (PL)5.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 29,2100TLAD47141
18010TREQ1CITODUR V1000 (PE)5.00 x 350 (mm) - 40 (Ad) 33,8093TLAD40160
18012NEEM2EH 528 (PL)3.25 x 350 (mm) - 4.2 (Kg) 16,3466TLAD80240
18012NQEQ1ABRASODUR 43 (PE)3.25 x 350 (mm) - 40 (Ad) 18,8198TLAD40240
18012NREM2EH 528 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 15,6746TLAD95285
18012QEEM2EH 528 (PL)4.00 x 350 (mm) - 4.5 (Kg) 25,1735TLAD55165
18012QQEQ1ABRASODUR 43 (PE)4.00 x 350 (mm) - 35 (Ad) 29,2355TLAD35140
18012QREM2EH 528 (CARDBOARD)4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 24,3276TLAD61183
18012TEEM2EH 528 (PL)5.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 37,9068TLAD40120
18012TREM2EH 528 (CARDBOARD)5.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 36,8370TLAD40120
18013NAEM1EH 531 (PL)3.25 x 350 (mm) - 8 (Ad) 9,6916TLAD8240
18013NEEM2EH 531 (PL)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 7,3586TLAD94282
18013NREM2EH 531 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 6,9000TLAD94282
18013NREQ1E 731 (PE)3.25 x 350 (mm) - 60 (Ad) 8,2398TLAD60240
18013QEEM2EH 531 (PL)4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 10,9553TLAD64192
18013QREM2EH 531 (CARDBOARD)4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 10,2551TLAD64192
18013QREQ1E 731 (PE)4.00 x 350 (mm) - 60 (Ad) 12,2030TLAD60240
18013TREM2EH 531 (CARDBOARD)5.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 16,0569TLAD41123
18014NEEM2EH 540 (PL)3.25 x 350 (mm) - 4.5 (Kg) 29,3190TLAD74222
18014NREM2EH 540 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 28,8139TLAD82246
18014QEEM2EH 540 (PL)4.00 x 350 (mm) - 4.5 (Kg) 46,8105TLAD45135
18014QQEQ1ABRASODUR 45 (PE)4.00 x 350 (mm) - 30 (Ad) 56,5369TLAD30120
18014QREM2EH 540 (CARDBOARD)4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 45,9209TLAD50150
18014TREM2EH 540 (CARDBOARD)5.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 69,7079TLAD3296
18015NDEM2EH 801 (PL)3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 4,7858USDAD65195
18015QDEM2EH 801 (PL)4.00 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) 6,9482USDAD47141
18016NDEM2EH 806 (PL)3.25 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) 4,6941USDAD66198
18016QDEM2EH 806 (PL)4.00 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) 6,5007USDAD47141
18017NDEM2EH 812 (PL)3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 4,4444USDAD67201
18017QDEM2EH 812 (PL)4.00 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) 6,3403USDAD47141
18018NREM2EH 360Si (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 2,8750TLAD148444
18018SSEM2EH 360Si (CARDBOARD)4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 5,7109TLAD96288
18018YSEM2EH 360Si (CARDBOARD5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 7,8121TLAD64192
18500NRAM1EC 900 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Ad) 2,0490TLAD90360
18500QRAM1EC 900 (PE)4.00 x 350 (mm) - 70 (Ad) 2,8078TLAD70280
18500TRAM1EC 900 (PE)5.00 x 350 (mm) - 45 (Ad) 4,5315TLAD45180
18501PSEQ1CITOCUT (PE)3.25 x 450 (mm) - 140 (Ad) 2,0071TLAD140280
18501SSEQ1CITOCUT (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Ad) 2,9128TLAD90180
18501VSEQ1CITOCUT (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Ad) 4,5433TLAD60120
18501XSEQ1CITOCUT (PE)6.00 x 450 (mm) - 45 (Ad) 8,5330TLAD4590
18502PSAM1ECUT S (PE)3.25 x 450 (mm) - 120 (Ad) 3,3579TLAD120240
18502SRAM1ECUT S (PE)4.00 x 450 (mm) - 65 (Ad) 4,7305TLAD65130
18502VRAM1ECUT S (PE)5.00 x 450 (mm) - 45 (Ad) 7,1403TLAD4590

GENEL HÜKÜMLER & AÇIKLAMALAR

1. Yukarıdaki birim fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2. Fiyat listemizde döviz karşılığı fiyatlandırılan ürünlerimiz, fatura tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirası olarak faturalandırılacaktır.

3. Fiyat listemiz malzemelerin orijinal ambalajlı olarak Manisa teslim fiyatlarını kapsamaktadır.

4. Fiyat listemiz teklif mektubu niteliğinde olmayıp tarafımızdan herhangi bir bağlantı içermez.

5. Bu listede yer alan fiyatlar bundan önce yayınlanmış olan liste fiyatlarını geçersiz kılar.

6. MAGMAWELD ULUSLARARASI TİCARET A.Ş. ürünün ambalaj şeklini, içeriğini, teknik verilerini ve birim fiyatlarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

7. Fiyat listemizde bulunmayan ürünler için şirketimizle temas kurulması rica olunur.

8. Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.