Kategori seçiniz:
Ürün Kodu 
Ürün Adı 
Ürün Ebadı 
Açıklama 
Satış Fiyatı 
Para Birimi 
Birim 
Miktar/Kutu 
Miktar/Koli 
11100HAEM1ESR 11 (PL)2.50 x 350 (mm) - 30 (Pcs) 0,9600TLAD30900
11100HQAM1ESR 11 (PE)2.50 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 0,5000TLAD100600
11100HQEQ1OVERCORD ZET (PE)2.50 x 350 (mm) - 115 (Pcs) 0,6317TLAD115690
11100NAEM1ESR 11 (PL)3.25 x 350 (mm) - 20 (Pcs) 1,6667TLAD20600
11100NQAM1ESR 11 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 0,5750TLAD90540
11100NQEQ1OVERCORD ZET (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 0,7094TLAD90540
11100QSAM1ESR 11 (PE)4.00 x 350 (mm) - 115 (Pcs) 1,0250TLAD115460
11100QSEQ1OVERCORD ZET (PE)4.00 x 350 (mm) - 115 (Pcs) 1,1737TLAD115460
11100TSAM1ESR 11 (PE)5.00 x 350 (mm) - 70 (Pcs) 2,4364TLAD70280
11100TSEQ1OVERCORD ZET (PE)5.00 x 350 (mm) - 70 (Pcs) 2,5354TLAD70280
11101DQAM1ESR 13 (PE)2.00 x 300 (mm) - 170 (Pcs) 0,6423TLAD1701020
11101DQEQ1OVERCORD S (PE)2.00 x 300 (mm) - 170 (Pcs) 0,7061TLAD1701020
11101HAEM1ESR 13 (PL)2.50 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 0,9600TLAD25750
11101HPEM1ESR 13 (CARDBOARD)2.50 x 350 (mm) - 45 (Pcs) 0,7250TLAD45450
11101HQAM1ESR 13 (PE)2.50 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 0,5000TLAD100600
11101HQEQ1OVERCORD S (PE)2.50 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 0,6324TLAD100600
11101NAEM1ESR 13 (PL)3.25 x 350 (mm) - 15 (Pcs) 1,6667TLAD15450
11101NPEM1ESR 13 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 30 (Pcs) 0,8338TLAD30300
11101NRAM1ESR 13 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 0,5750TLAD100400
11101NREQ1OVERCORD S (PE)3.25 X 350 (mm) - 100 (Pcs) 0,7094TLAD100400
11101QRAM1ESR 13 (PE)4.00 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 1,0250TLAD100400
11101QREQ1OVERCORD S (PE)4.00 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 1,1737TLAD100400
11101SSAM1ESR 13 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 1,2000TLAD100200
11101SSEQ1OVERCORD S (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 1,5304TLAD100200
11101TSAM1ESR 13 (PE)5.00 x 350 (mm) - 65 (Pcs) 2,4364TLAD65260
11101TSEQ1OVERCORD S (PE)5.00 x 350 (mm) - 65 (Pcs) 2,5350TLAD65260
11101VSAM1ESR 13 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Pcs) 3,2199TLAD65130
11101VSEQ1OVERCORD S (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Pcs) 3,5382TLAD65130
11101XSAM1ESR 13 (PE)6.00 x 450 (mm) - 50 (Pcs) 8,5579TLAD50100
11101XSEQ1OVERCORD S (PE)6.00 x 450 (mm) - 50 (Pcs) 9,4149TLAD50100
11105NRAM1ESR 30 (PE)3.25 x 350 (mm) - 120 (Pcs) 3,3347TLAD120480
11105NREQ1ARMCORD (PE)3.25 x 350 (mm) - 120 (Pcs) 3,5780TLAD120480
11105QRAM1ESR 30 (PE)4.00 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 4,7762TLAD100400
11105QREQ1ARMCORD (PE)4.00 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 5,1236TLAD100400
11105TSAM1ESR 30 (PE)5.00 x 350 (mm) - 70 (Pcs) 7,3989TLAD70280
11105TSEQ1ARMCORD (PE)5.00 x 350 (mm) - 70 (Pcs) 7,9373TLAD70280
11200HRAM1ESB 40 (PE)2.50 x 350 (mm) - 220 (Pcs) 0,7976TLAD220880
11200NRAM1ESB 40 (PE)3.25 x 350 (mm) - 125 (Pcs) 0,8621TLAD125500
11200SSAM1ESB 40 (PE)4.00 x 450 (mm) - 115 (Pcs) 1,6553TLAD115230
11200VSAM1ESB 40 (PE)5.00 x 450 (mm) - 70 (Pcs) 2,6552TLAD70140
11201HQAM1ESB 42 (PE)2.50 x 350 (mm) - 140 (Pcs) 0,6346TLAD140560
11201HQEQ1EXTRA (PE)2.50 x 350 (mm) - 140 (Pcs) 0,6896TLAD140560
11201NRAM1ESB 42 (PE)3.25 x 350 (mm) - 95 (Pcs) 0,9261TLAD95380
11201NREQ1EXTRA (PE)3.25 x 350 (mm) - 95 (Pcs) 1,0139TLAD95380
11201SSAM1ESB 42 (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Pcs) 1,8448TLAD90180
11201SSEQ1EXTRA (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Pcs) 1,9454TLAD90180
11202HRAM1ESB 44 (PE)2.50 x 350 (mm) - 160 (Pcs) 0,8547TLAD160640
11202HREQ1SPEZIAL (PE)2.50 x 350 (mm) - 160 (Pcs) 0,9991TLAD160640
11202NQAM1ESB 44 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 1,3978TLAD90360
11202NQEQ1SPEZIAL (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 1,6229TLAD90360
11202SSAM1ESB 44 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 2,6354TLAD100200
11202SSEQ1SPEZIAL (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 3,0801TLAD100200
11202VSAM1ESB 44 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 4,1242TLAD60120
11202VSEQ1SPEZIAL (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 4,8193TLAD60120
11204ERAM1ESB 48 (PE)2.00 x 350 (mm) - 200 (Pcs) 0,7692TLAD200800
11204HAEM1ESB 48 (PL)2.50 x 350 (mm) - 20 (Pcs) 1,4987TLAD20600
11204HJEM1ESB 48 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 105 (Pcs) 0,6907TLAD105630
11204HQAM1ESB 48 (PE)2.50 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 0,5250TLAD90540
11204NAEM1ESB 48 (PL)3.25 x 350 (mm) - 10 (Pcs) 2,7463TLAD10300
11204NKEM1ESB 48 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 70 (Pcs) 0,8046TLAD70420
11204NRAM1ESB 48 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 0,6000TLAD90360
11204SKEM1ESB 48 (VAC)4.00 x 450 (mm) - 40 (Pcs) 1,5854TLAD40240
11204SSAM1ESB 48 (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Pcs) 1,2250TLAD90180
11204VSAM1ESB 48 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 2,2351TLAD60120
11204XSAM1ESB 48 (PE)6.00 x 450 (mm) - 40 (Pcs) 6,7419TLAD4080
11205DQAM1ESB 50 (PE)2.00 x 300 (mm) - 140 (Pcs) 0,6517TLAD140840
11205DQEQ1SUPERCITO (PE)2.00 x 300 (mm) - 140 (Pcs) 0,8461TLAD140840
11205HJEM2ESB 50 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 0,6631TLAD111666
11205HQAM1ESB 50 (PE)2.50 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 0,5250TLAD90540
11205HQEQ1SUPERCITO (PE)2.50 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 0,6788TLAD90540
11205NJEM2ESB 50 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 0,8943TLAD70420
11205NRAM1ESB 50 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 0,6000TLAD90360
11205NREQ1SUPERCITO (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 0,7724TLAD90360
11205SSAM1ESB 50 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 1,2250TLAD100200
11205SSEQ1SUPERCITO (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 1,4800TLAD100200
11205VSAM1ESB 50 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Pcs) 2,7592TLAD65130
11205VSEQ1SUPERCITO (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Pcs) 3,0360TLAD65130
11205XSAM1ESB 50 (PE)6.00 x 450 (mm) - 40 (Pcs) 6,0406TLAD4080
11205XSEQ1SUPERCITO (PE)6.00 x 450 (mm) - 40 (Pcs) 7,0709TLAD4080
11206HAEM1ESB 52 (PL)2.50 x 350 (mm) - 20 (Pcs) 1,5053TLAD20600
11206HKEMTESB 52 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 112 (Pcs) 0,7519TLAD112672
11206HKEM1ESB 52 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 105 (Pcs) 0,7194TLAD105630
11206HKEM4ESB 52T (VAC)2.50 x 350 (mm) - 110 (Pcs) 0,7030TLAD110660
11206HRAM1ESB 52 (PE)2.50 x 350 (mm) - 130 (Pcs) 0,6103TLAD130520
11206HREQ1TENACITO (PE)2.50 x 350 (mm) - 130 (Pcs) 0,7577TLAD130520
11206NAEM1ESB 52 (PL)3.25 x 350 (mm) - 10 (Pcs) 2,6574TLAD10300
11206NJEMTESB 52 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 69 (Pcs) 0,9448TLAD69414
11206NJEM1ESB 52 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 70 (Pcs) 0,9123TLAD70420
11206NKEM1ESB 52T (VAC)3.25 x 350 (mm) - 70 (Pcs) 0,8652TLAD70420
11206NRAM1ESB 52 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 0,7227TLAD90360
11206NREQ1TENACITO (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 0,8168TLAD90360
11206SKEMTESB 52 (VAC)4.00 x 450 (mm) - 37 (Pcs) 1,6467TLAD37222
11206SKEM1ESB 52 (VAC)4.00 x 450 (mm) - 37 (Pcs) 1,6142TLAD37222
11206SKEM4ESB 52T (VAC)4.00 x 450 (mm) - 37 (Pcs) 1,5790TLAD37222
11206SSAM1ESB 52 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 1,3651TLAD100200
11206SSEQ1TENACITO (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 1,5760TLAD100200
11206VSAM1ESB 52 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 2,8812TLAD60120
11206VSEQ1TENACITO (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 3,1442TLAD60120
11250HREQ1UNIVERS (PE)2.50 x 350 (mm) - 220 (Pcs) 0,8756TLAD220880
11250NREQ1UNIVERS (PE)3.25 x 350 (mm) - 125 (Pcs) 0,9138TLAD125500
11250SSEQ1UNIVERS (PE)4.00 x 450 (mm) - 115 (Pcs) 1,7929TLAD115230
11250VSEQ1UNIVERS (PE)5.00 x 450 (mm) - 70 (Pcs) 2,8447TLAD70140
11400HRAM1ESC 60 (PE)2.50 x 350 (mm) - 220 (Pcs) 0,7488TLAD220880
11400NRAM1ESC 60 (PE)3.25 x 350 (mm) - 125 (Pcs) 1,1691TLAD125500
11400QSAM1ESC 60 (PE)4.00 x 350 (mm) - 130 (Pcs) 1,8510TLAD130520
11400TSAM1ESC 60 (PE)5.00 x 350 (mm) - 80 (Pcs) 2,9505TLAD80320
11404HRAM1ESC 70 (PE)2.50 x 350 (mm) - 215 (Pcs) 0,8217TLAD215860
11404NRAM1ESC 70 (PE)3.25 x 350 (mm) - 130 (Pcs) 1,2762TLAD130520
11404QSAM1ESC 70 (PE)4.00 x 350 (mm) - 130 (Pcs) 2,0060TLAD130520
11404TSAM1ESC 70 (PE)5.00 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 2,9303TLAD90360
11405HRAM1ESC 70G (PE)2.50 x 350 (mm) - 215 (Pcs) 0,7214TLAD215860
11405NRAM1ESC 70G (PE)3.25 x 350 (mm) - 150 (Pcs) 1,2445TLAD150600
11405QSAM1ESC 70G (PE)4.00 x 350 (mm) - 150 (Pcs) 1,8459TLAD150600
11405TSAM1ESC 70G (PE)5.00 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 2,7761TLAD90360
11407HSAM1ESC 80G (PE)2.50 x 350 (mm) - 350 (Pcs) 0,8216TLAD3501400
11407NRAM1ESC 80G (PE)3.25 x 350 (mm) - 135 (Pcs) 1,4039TLAD135540
11407NZTM1ESC 80G (TIN)3.25 x 350 (mm) - 285 (Pcs) 1,4887TLAD285570
11407QRAM1ESC 80G (PE)4.00 x 350 (mm) - 125 (Pcs) 1,9278TLAD125500
11407QZTM1ESC 80G (TIN)4.00 x 350 (mm) - 200 (Pcs) 2,0756TLAD200400
11407TSAM1ESC 80G (PE)5.00 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 2,9098TLAD90360
11407TZTM1ESC 80G (TIN)5.00 x 350 (mm) - 130 (Pcs) 3,1325TLAD130260
12001HRAM1EM 140 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Pcs) 1,3068TLAD150600
12001NRAM1EM 140 (PE)3.25 x 350 (mm) - 125 (Pcs) 2,0331TLAD125500
12001SSAM1EM 140 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 3,8982TLAD100200
12001VSAM1EM 140 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Pcs) 6,1041TLAD65130
12002HRAM1EM 150 (PE)2.50 x 350 (mm) - 160 (Pcs) 1,1678TLAD160640
12002NRAM1EM 150 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 1,9628TLAD90360
12002SSAM1EM 150 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 3,7660TLAD100200
12002VSAM1EM 150 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Pcs) 5,8430TLAD65130
12003HRAM1EM 150 W (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Pcs) 1,4041TLAD150600
12003NRAM1EM 150 W (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 2,2491TLAD90360
12003SSAM1EM 150 W (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 4,0322TLAD100200
12003VSAM1EM 150 W (PE)5.00 x 450 (mm) - 80 (Pcs) 6,1275TLAD80160
12004HRAM1EM 160 (PE)2.50 x 350 (mm) - 160 (Pcs) 1,2718TLAD160640
12004NRAM1EM 160 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 1,9740TLAD100400
12004SSAM1EM 160 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 3,6949TLAD100200
12004VSAM1EM 160 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 6,1750TLAD60120
12005HRAM1EM 165 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Pcs) 1,4701TLAD150600
12005NRAM1EM 165 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 2,2016TLAD90360
12005SSAM1EM 165 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 4,0183TLAD100200
12005VSAM1EM 165 (PE)5.00 x 450 (mm) - 70 (Pcs) 6,1324TLAD70140
12006HRAM1EM 170 (PE)2.50 x 350 (mm) - 160 (Pcs) 1,2646TLAD160640
12006NRAM1EM 170 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 1,9526TLAD100400
12006SSAM1EM 170 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 3,7016TLAD100200
12006VSAM1EM 170 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 5,9051TLAD60120
12007HRAM1EM 171 (PE)2.50 x 350 (mm) - 170 (Pcs) 1,3208TLAD170680
12007HREQ1TENACITO 70/B (PE)2.50 x 350 (mm) - 170 (Pcs) 1,6111TLAD170680
12007NRAM1EM 171 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,2646TLAD100400
12007NREQ1TENACITO 70/B (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,5919TLAD100400
12007SSAM1EM 171 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 4,3389TLAD100200
12007SSEQ1TENACITO 70/B (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 4,9595TLAD100200
12007VSAM1EM 171 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 6,6610TLAD60120
12007VSEQ1TENACITO 70/B (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 7,6142TLAD60120
12009HRAM1EM 175 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Pcs) 1,4712TLAD150600
12009NRAM1EM 175 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,4433TLAD100400
12009SSAM1EM 175 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 4,7787TLAD100200
12009VSAM1EM 175 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Pcs) 7,2753TLAD65130
12010NRAM1EM 176 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,4457TLAD100400
12010SSAM1EM 176 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 4,7130TLAD100200
12010VSAM1EM 176 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Pcs) 7,2725TLAD65130
12011HRAM1EM 180 (PE)2.50 x 350 (mm) - 170 (Pcs) 1,5867TLAD1701020
12011NRAM1EM 180 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,3869TLAD100400
12011SSAM1EM 180 (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Pcs) 4,6748TLAD90180
12011VSAM1EM 180 (PE)5.00 x 450 (mm) - 55 (Pcs) 7,9854TLAD55110
12012HQAM1EM 181 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Pcs) 1,3466TLAD150600
12012NRAM1EM 181 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,7510TLAD100400
12012SSAM1EM 181 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 4,3429TLAD100200
12012VSAM1EM 181 (PE)5.00 x 450 (mm) - 70 (Pcs) 7,0839TLAD70140
12014HRAM1EM 201 (PE)2.50 x 350 (mm) - 200 (Pcs) 1,2033TLAD200800
12014HREQ1MOLYCORD TI (PE)2.50 x 350 (mm) - 200 (Pcs) 1,3830TLAD200800
12014NRAM1EM 201 (PE)3.25 x 350 (mm) - 120 (Pcs) 1,9363TLAD120480
12014NREQ1MOLYCORD TI (PE)3.25 x 350 (mm) - 120 (Pcs) 2,2910TLAD120480
12014SSAM1EM 201 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 3,7365TLAD100200
12014SSEQ1MOLYCORD TI (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 4,2052TLAD100200
12014VSAM1EM 201 (PE)5.00 x 450 (mm) - 70 (Pcs) 6,0750TLAD70140
12014VSEQ1MOLYCORD TI (PE)5.00 x 450 (mm) - 70 (Pcs) 6,9440TLAD70140
12015HRAM1EM 202 (PE)2.50 x 350 (mm) - 160 (Pcs) 1,1102TLAD160640
12015HREQ1MOLYCORD KB (PE)2.50 x 350 (mm) - 160 (Pcs) 1,2832TLAD160640
12015NRAM1EM 202 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 1,8274TLAD100400
12015NREQ1MOLYCORD KB (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,1144TLAD100400
12015SSAM1EM 202 (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Pcs) 3,5671TLAD90180
12015SSEQ1MOLYCORD KB (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Pcs) 4,1178TLAD90180
12015VSAM1EM 202 (PE)5.00 x 450 (mm) - 55 (Pcs) 5,7118TLAD55110
12015VSEQ1MOLYCORD KB (PE)5.00 x 450 (mm) - 55 (Pcs) 6,5614TLAD55110
12016HSAM1EM 206 (PE)2.50 x 350 (mm) - 225 (Pcs) 1,3100TLAD225450
12016NSAM1EM 206 (PE)3.25 x 350 (mm) - 140 (Pcs) 1,9600TLAD140280
12016SSAM1EM 206 (PE)4.00 x 450 (mm) - 95 (Pcs) 3,8500TLAD95190
12016VSAM1EM 206 (PE)5.00 x 450 (mm) - 59 (Pcs) 6,1300TLAD59118
12016VSEM2EM 206 (CARDBOARD)5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 6,2200TLAD59177
12017HRAM1EM 211 (PE)2.50 x 350 (mm) - 200 (Pcs) 1,4976TLAD200800
12017HREQ1CROMOCORD TI (PE)2.50 x 350 (mm) - 200 (Pcs) 1,5879TLAD200800
12017NRAM1EM 211 (PE)3.25 x 350 (mm) - 125 (Pcs) 2,2362TLAD125500
12017NREQ1CROMOCORD TI (PE)3.25 x 350 (mm) - 125 (Pcs) 2,5671TLAD125500
12017SSAM1EM 211 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 4,3125TLAD100200
12017SSEQ1CROMOCORD TI (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 4,9599TLAD100200
12017VSAM1EM 211 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Pcs) 7,2474TLAD65130
12017VSEQ1CROMOCORD TI (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Pcs) 8,3359TLAD65130
12018HRAM1EM 212 (PE)2.50 x 350 (mm) - 140 (Pcs) 1,3585TLAD140560
12018NRAM1EM 212 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,1431TLAD100400
12018SKEM1EM 212 (VAC)4.00 x 450 (mm) - 35 (Pcs) 4,4677TLAD35210
12018SSAM1EM 212 (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Pcs) 4,0492TLAD90180
12018VSAM1EM 212 (PE)5.00 x 450 (mm) - 55 (Pcs) 6,3951TLAD55110
12020HRAM1EM 222 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Pcs) 1,3981TLAD150600
12020NRAM1EM 222 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,2127TLAD100400
12020SSAM1EM 222 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 4,5559TLAD100200
12020VSAM1EM 222 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 7,1231TLAD60120
12022HQAM1EM 235 (PE)2.50 x 350 (mm) - 130 (Pcs) 1,6392TLAD130520
12022NRAM1EM 235 (PE)3.25 x 350 (mm) - 80 (Pcs) 2,6330TLAD80320
12022SSAM1EM 235 (PE)4.00 x 450 (mm) - 80 (Pcs) 5,0426TLAD80160
12022VSAM1EM 235 (PE)5.00 x 450 (mm) - 75 (Pcs) 6,5656TLAD75150
12024HRAM1EM 243 (PE)2.50 x 350 (mm) - 170 (Pcs) 1,5869TLAD1701020
12024HREQ1OE N 113 (PE)2.50 x 350 (mm) - 170 (Pcs) 1,8112TLAD1701020
12024NRAM1EM 243 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,4919TLAD100400
12024NREQ1OE N 113 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,8542TLAD100400
12024SSAM1EM 243 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 4,9242TLAD100200
12024SSEQ1OE N 113 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 5,6515TLAD100200
12024VSAM1EM 243 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 8,0047TLAD60120
12024VSEQ1OE N 113 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 9,1495TLAD60120
12025HRAM1EM 251 (PE)2.50 x 350 (mm) - 190 (Pcs) 1,8846TLAD190760
12025HREQ1OE N 121 (PE)2.50 x 350 (mm) - 190 (Pcs) 2,1742TLAD190760
12025NRAM1EM 251 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,8872TLAD100400
12025NREQ1OE N 121 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 3,3285TLAD100400
12025SSAM1EM 251 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 5,7025TLAD100200
12025SSEQ1OE N 121 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 6,5877TLAD100200
12025VSAM1EM 251 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Pcs) 8,4832TLAD65130
12025VSEQ1OE N 121 (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Pcs) 9,7947TLAD65130
12026HRAM1EM 253 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Pcs) 2,3302TLAD150600
12026HREQ1OE N 123 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Pcs) 2,6778TLAD150600
12026NRAM1EM 253 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 3,9429TLAD100400
12026NREQ1OE N 123 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 4,5279TLAD100400
12026SSAM1EM 253 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 7,0607TLAD100200
12026SSEQ1OE N 123 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 8,1181TLAD100200
12026VSAM1EM 253 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 10,8971TLAD60120
12026VSEQ1OE N 123 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 12,5272TLAD60120
12027HRAM1EM 255 (PE)2.50 x 350 (mm) - 211 (Pcs) 1,5612TLAD211844
12027HREQ1OE N 125 (PE)2.50 x 350 (mm) - 211 (Pcs) 1,7994TLAD211844
12027NRAM1EM 255 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 2,5231TLAD90360
12027NREQ1OE N 125 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 2,8858TLAD90360
12027SSAM1EM 255 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 4,9725TLAD100200
12027SSEQ1OE N 125 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 5,7298TLAD100200
12027VSAM1EM 255 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 8,1992TLAD60120
12027VSEQ1OE N 125 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 9,3761TLAD60120
12029HQEQ4CROMOCORD 9M (PE)2.50 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,4012TLAD100600
12029HRAM1EM 290 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Pcs) 2,0863TLAD150600
12029NRAM1EM 290 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 3,4452TLAD100400
12029NREQ4CROMOCORD 9M (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 3,9342TLAD100400
12029SSAM1EM 290 (PE)4.00 x 450 (mm) - 90(Pcs) 5,8795TLAD90180
12029SSEQ4CROMOCORD 9M (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 6,7159TLAD100200
12030HKEM1EM 295 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 120 (Pcs) 2,2949TLAD120720
12030HKEM2EM 295 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 2,4096TLAD121726
12030NKEM1EM 295 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 75 (Pcs) 3,7978TLAD75450
12030NKEM2EM 295 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 3,9876TLAD73438
12030SKEM1EM 295 (VAC)4.00 x 450 (mm) - 37 (Pcs) 6,7614TLAD37222
12030SKEM2EM 295 (VAC)4.00 x 450 (mm) - 2,5 (Kg) 7,0994TLAD38228
12050HREQ1CROMOCORD KB (PE)2.50 x 350 (mm) - 140 (Pcs) 1,4743TLAD140560
12050NREQ1CROMOCORD KB (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,1967TLAD100400
12051HQEQ1TENACITO 60 (PE)2.50 x 350 (mm) - 130 (Pcs) 1,3239TLAD130520
12051HREQ1CROMOCORD II (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Pcs) 1,6250TLAD150600
12051NREQ1TENACITO 60 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,1508TLAD100400
12051SSEQ1TENACITO 60 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 4,1735TLAD100200
12051VSEQ1TENACITO 60 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 6,9739TLAD60120
12052HQEQ1OE N 106 (PE)2.50 x 350 (mm) - 130 (Pcs) 2,0237TLAD130520
12052NQEQ1OE N 106 (PE)3.25 x 350 (mm) - 80 (Pcs) 3,2508TLAD80320
12055VSEQ1OE N 124 (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 7,5956TLAD60120
12057HREQ1TENACITO 80 (PE)2.50 x 350 (mm) - 170 (Pcs) 1,6154TLAD1701020
12057NREQ1TENACITO 80 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,8236TLAD100400
12057SSEQ1TENACITO 80 (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Pcs) 5,5415TLAD90180
12057VSEQ1TENACITO 80 (PE)5.00 x 450 (mm) - 55 (Pcs) 8,3008TLAD55110
12058HQEQ1TENACITO 80/A (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Pcs) 1,6035TLAD150600
12058NREQ1TENACITO 80/A (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 3,3120TLAD100400
12058SSEQ1TENACITO 80/A (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 5,2068TLAD100200
12058VSEQ1TENACITO 80/A (PE)5.00 x 450 (mm) - 70 (Pcs) 9,1864TLAD70140
12059SSEQ1CROMOCORD KB (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Pcs) 4,5591TLAD90180
12059VSEQ1CROMOCORD KB (PE)5.00 x 450 (mm) - 55 (Pcs) 7,4210TLAD55110
12060NREQ1CROMOCORD II (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,5722TLAD100400
12060SSEQ1CROMOCORD II (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 5,2477TLAD100200
12060VSEQ1CROMOCORD II (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 8,1993TLAD60120
12061SSEQ1OE N 106 (PE)4.00 x 450 (mm) - 80 (Pcs) 6,2358TLAD80160
12061VSEQ1OE N 106 (PE)5.00 x 450 (mm) - 75 (Pcs) 7,8179TLAD75150
12064HREQ1OE N 124 (PE)2.50 x 350 (mm) - 160 (Pcs) 1,5235TLAD160640
12064NREQ1OE N 124 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,5244TLAD100400
12064SSEQ1OE N 124 (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 4,8269TLAD100200
13000GJEM1EI 307R (VAC)2.50 x 300 (mm) - 100 (Pcs) 2,0056TLAD100900
13000MJEM1EI 307R (VAC)3.25 x 300 (mm) - 62 (Pcs) 3,1265TLAD62558
13000QJEM1EI 307R (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 6,0384TLAD40360
13000TJEM1EI 307R (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 9,0059TLAD25225
13001FIEM1EI 307B (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Pcs) 1,6675TLAD80720
13001GIEM1EI 307B (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Pcs) 1,8753TLAD80720
13001MJEM1EI 307B (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 3,0836TLAD60540
13001NJEM1EI 307B (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 3,4679TLAD60540
13001QJEM1EI 307B (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 5,6247TLAD40360
13001TJEM1EI 307B (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 8,6330TLAD25225
13002HKEM1EIS 307 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 3,4683TLAD90810
13002HNEQ1CITOCHROMAX N (VAC)2.50 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 4,3202TLAD90810
13002NJEM1EIS 307 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 50 (Pcs) 5,9256TLAD50450
13002NNEQ1CITOCHROMAX N (VAC)3.25 x 350 (mm) - 50 (Pcs) 7,3769TLAD50450
13002QJEM1EIS 307 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 9,2835TLAD25225
13002QMEQ1CITOCHROMAX N (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 11,5514TLAD25225
13002TJEM1EIS 307 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 20 (Pcs) 13,4529TLAD20180
13002TNEQ1CITOCHROMAX N (VAC)5.00 x 350 (mm) - 20 (Pcs) 16,3271TLAD20180
13003DIEM1EI 308L (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Pcs) 2,2249TLAD1251125
13003FIEM1EI 308L (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Pcs) 1,8202TLAD80720
13003GAEM1EI 308L (PL)2.50 x 300 (mm) - 20 (Pcs) 2,9858TLAD20600
13003GBEM1EI 308L (PL)2.50 x 300 (mm) - 55 (Pcs) 2,5350TLAD55550
13003GIEM1EI 308L (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Pcs) 2,1077TLAD80720
13003MJEM1EI 308L (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 3,4108TLAD60540
13003NAEM1EI 308L (PL)3.25 x 350 (mm) - 10 (Pcs) 5,7101TLAD10300
13003NBEM1EI 308L (PL)3.25 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 4,4750TLAD25250
13003NBEM2EI 308L (PL)3.25 x 350 (mm) - 1 (Kg) 4,5750TLAD29290
13003NJEM1EI 308L (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 3,8146TLAD60540
13003QEEM1EI 308L (PL)4.00 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 6,3253TLAD90270
13003QJEM1EI 308L (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 6,1336TLAD40360
13003TJEM1EI 308L (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 9,6880TLAD25225
13004GJEM2EI 308LB (VAC)2.50 x 300 (mm) - 1.75 (Kg) 2,2130TLAD93837
13004NJEM2EI 308LB (VAC)3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 4,0091TLAD57513
13004QJEM2EI 308LB (VAC)4.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) 6,6415TLAD37333
13007FIEM1EI 308MO (VAC)2.50 x 250 (mm) - 100 (Pcs) 2,8017TLAD100900
13007GDEM1EI 308MO (PL)2.50 x 300 (mm) - 145 (Pcs) 2,7203TLAD145435
13007GJEM2EI 308MO (VAC)2.50 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 2,5768TLAD104936
13007MIEM1EI 308MO (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 4,3184TLAD60540
13007QJEM1EI 308MO (VAC)4.00 x 350 (mm) - 45 (Pcs) 6,7371TLAD45405
13007TJEM1EI 308MO (VAC)5.00 x 350 (mm) - 30 (Pcs) 11,9975TLAD30270
13008FIEM1EI 309L (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Pcs) 2,3467TLAD80720
13008GDEM1EI 309L (PL)2.50 x 300 (mm) - 130 (Pcs) 2,7987TLAD130390
13008GIEM1EI 309L (VAC)2.50 x 300 (mm) - 90 (Pcs) 2,7756TLAD90810
13008MIEM1EI 309L (VAC)3.25 x 300 (mm) - 50 (Pcs) 4,9814TLAD50450
13008NJEM1EI 309L (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 5,1673TLAD60540
13008QJEM1EI 309L (VAC)4.00 x 350 (mm) - 35 (Pcs) 8,0419TLAD35315
13009GJEM2EI 309LB (VAC)2.50 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 2,9144TLAD92828
13009MJEM2EI 309LB (VAC)3.25 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 5,2306TLAD54486
13010DJEM1EI 309MOL (VAC)2.00 x 300 (mm) - 145 (Pcs) 3,0584TLAD1451305
13010GJEM1EI 309MOL (VAC)2.50 x 300 (mm) - 90 (Pcs) 2,9260TLAD90810
13010MJEM1EI 309MOL (VAC)3.25 x 300 (mm) - 55 (Pcs) 5,0281TLAD55495
13010NJEM1EI 309MOL (VAC)3.25 x 350 (mm) - 55 (Pcs) 5,4237TLAD55495
13010QJEM1EI 309MOL (VAC)4.00 x 350 (mm) - 35 (Pcs) 8,4867TLAD35315
13011HJEM1EIS 309 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 4,9161TLAD60540
13011HMEQ1FERINOX 309 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 5,9790TLAD60540
13011NJEM1EIS 309 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 8,5618TLAD40360
13011NMEQ1FERINOX 309 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 10,4418TLAD40360
13011QJEM1EIS 309 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 11,5029TLAD25225
13011QMEQ1FERINOX 309 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 13,9853TLAD25225
13011TJEM1EIS 309 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 15 (Pcs) 20,3578TLAD15135
13011TMEQ1FERINOX 309 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 15 (Pcs) 23,2151TLAD15135
13012HJEM1EIS 309MO (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 5,4905TLAD60540
13012HMEQ1FERINOX 309 MO (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 6,8682TLAD60540
13012NJEM1EIS 309MO (VAC)3.25 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 9,9367TLAD40360
13012NNEQ1FERINOX 309 MO (VAC)3.25 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 12,3918TLAD40360
13012QJEM1EIS 309MO (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 14,2456TLAD25225
13012QMEQ1FERINOX 309 MO (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 17,7531TLAD25225
13012TJEM1EIS 309MO (VAC)5.00 x 350 (mm) - 15 (Pcs) 22,0218TLAD15135
13012TMEQ1FERINOX 309 MO (VAC)5.00 x 350 (mm) - 15 (Pcs) 27,1779TLAD15135
13013DJEM1EI 310 (VAC)2.00 x 300 (mm) - 150 (Pcs) 3,6242TLAD1501350
13013GJEM1EI 310 (VAC)2.50 x 300 (mm) - 100 (Pcs) 3,5132TLAD100900
13013MJEM1EI 310 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 5,7051TLAD60540
13013QJEM1EI 310 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 10,0121TLAD40360
13013TJEM1EI 310 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 15,6834TLAD25225
13014MJEM1EI 310B (VAC)3.25 x 300 (mm) - 70 (Pcs) 5,7593TLAD70630
13014QKEM1EI 310B (VAC)4.00 x 350 (mm) - 50 (Pcs) 10,1846TLAD50450
13015DIEM1EI 312 / E 106 (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Pcs) 3,3144TLAD1251125
13015GIEM1EI 312 / E 106 (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Pcs) 2,8716TLAD80720
13015MJEM1EI 312 / E 106 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 5,2659TLAD60540
13015NJEM1EI 312 / E 106 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 6,0540TLAD60540
13015QJEM1EI 312 / E 106 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 8,0385TLAD40360
13015TJEM1EI 312 / E 106 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 13,3876TLAD25225
13016MJEM2EI 312RS (VAC)3.25 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 5,2659TLAD58522
13016QJEM2EI 312RS (VAC)4.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) 8,0385TLAD39351
13016TJEM2EI 312RS (VAC)5.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) 13,1251TLAD25225
13017DIEM1EI 316L (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Pcs) 2,8797TLAD1251125
13017FIEM1EI 316L (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Pcs) 2,5367TLAD80720
13017GAEM1EI 316L (PL)2.50 x 300 (mm) - 25 (Pcs) 3,4500TLAD25750
13017GIEM1EI 316L (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Pcs) 3,0041TLAD80720
13017MJEM1EI 316L (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 4,4523TLAD60540
13017NAEM1EI 316L (PL)3.25 x 350 (mm) - 10 (Pcs) 7,1137TLAD10300
13017NBEM1EI 316L (PL)3.25 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 6,6600TLAD25250
13017NJEM1EI 316L (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 5,5498TLAD60540
13017QJEM1EI 316L (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 9,0266TLAD40360
13017TJEM1EI 316L (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 12,5635TLAD25225
13018GIEM1EI 316LB (VAC)2.50 x 300 (mm) - 90 (Pcs) 2,7453TLAD90810
13018NEEM1EI 316LB (PL)3.25 x 350 (mm) - 140 (Pcs) 5,3626TLAD140420
13018NJEM1EI 316LB (VAC)3.25 x 350 (mm) - 55 (Pcs) 5,2009TLAD55495
13018QJEM1EI 316LB (VAC)4.00 x 350 (mm) - 35 (Pcs) 7,6580TLAD35315
13020HJEM1EIS 316 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 4,8765TLAD60540
13020HMEQ1FERINOX 316 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 6,1036TLAD60540
13020NJEM1EIS 316 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 8,5115TLAD40360
13020NNEQ1FERINOX 316 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 11,0522TLAD40360
13020QJEM1EIS 316 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 12,2124TLAD25225
13020QMEQ1FERINOX 316 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 15,2349TLAD25225
13020TIEM1EIS 316 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 15 (Pcs) 18,9699TLAD15135
13020TMEQ1FERINOX 316 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 15 (Pcs) 22,8425TLAD15135
13021DIEM1EI 318 (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Pcs) 2,9909TLAD1251125
13021FIEM1EI 318 (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Pcs) 2,5058TLAD80720
13021GIEM1EI 318 (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Pcs) 2,8793TLAD80720
13021MJEM1EI 318 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 5,0012TLAD60540
13021NJEM1EI 318 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 5,5425TLAD60540
13021QJEM1EI 318 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 8,4700TLAD40360
13021TJEM1EI 318 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 13,3951TLAD25225
13022DDEM1EI 347 (PL)2.00 x 300 (mm) - 210 (Pcs) 2,5335TLAD210630
13022DIEM1EI 347 (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Pcs) 2,5268TLAD1251125
13022FIEM1EI 347 (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Pcs) 1,9668TLAD80720
13022GDEM1EI 347 (PL)2.50 x 300 (mm) - 130 (Pcs) 2,3304TLAD130390
13022GIEM1EI 347 (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Pcs) 2,2683TLAD80720
13022MJEM1EI 347 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 3,5339TLAD60540
13022NDEM1EI 347 (PL)3.25 x 350 (mm) - 70 (Pcs) 4,3484TLAD70210
13022NJEM1EI 347 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 3,9158TLAD60540
13022QJEM1EI 347 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 5,9610TLAD40360
13022TJEM1EI 347 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 30 (Pcs) 9,8998TLAD30270
13024HKEM1EIS 410 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 150 (Pcs) 1,7052TLAD150600
13024HREQ1CITOCHROM 13/1 (PE)2.50 x 350 (mm) - 150 (Pcs) 2,0855TLAD150600
13024NJEM1EIS 410 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 75 (Pcs) 2,6723TLAD75450
13024NKEM1EIS 410 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,5317TLAD100600
13024NREQ1CITOCHROM 13/1 (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 3,0861TLAD100400
13024QSEQ1CITOCHROM 13/1 (PE)4.00 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 4,9568TLAD100400
13025HKEM1EIS 410NIMO (VAC)2.50 x 350 (mm) - 190 (Pcs) 1,8013TLAD190760
13025HREQ1CITOCHROM 13/4 (PE)2.50 x 350 (mm) - 190 (Pcs) 2,1647TLAD190760
13025NJEM1EIS 410NIMO (VAC)3.25 x 350 (mm) - 70 (Pcs) 3,1662TLAD70420
13025NKEM1EIS 410NIMO (VAC)3.25 x 350 (mm) - 115 (Pcs) 2,9845TLAD115690
13025NREQ1CITOCHROM 13/4 (PE)3.25 x 350 (mm) - 115 (Pcs) 3,6401TLAD115460
13025QEEM1EIS 410NIMO (PL)4.00 x 350 (mm) - 95 (Pcs) 5,0396TLAD95285
13025QSEQ1CITOCHROM 13/4 (PE)4.00 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 5,8166TLAD100400
13026HJEM1EI 2209 (VAC)2,50 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 3,5091TLAD100600
13026NJEM1EI 2209 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 55 (Pcs) 5,7688TLAD55495
13026QJEM1EI 2209 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 8,8135TLAD40240
13026TJEM1EI 2209 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 12,6817TLAD25225
13027GIEM1EI 2209RS (VAC)2.50 x 300 (mm) - 90 (Pcs) 3,8481TLAD90810
13027HJEM1EI 2209RS (VAC)2.50 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 4,6541TLAD100600
13027NJEM1EI 2209RS (VAC)3.25 x 350 (mm) - 55 (Pcs) 5,9425TLAD55330
13027QJEM1EI 2209RS (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 8,8008TLAD40240
13027TJEM1EI 2209RS (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 12,6636TLAD25225
13028HJEM4EIS 308 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 4,1513TLAD60540
13028HMEQ1FERINOX 308 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 5,1804TLAD60540
13028NJEM4EIS 308 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 7,1995TLAD40360
13028NMEQ1FERINOX 308 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 8,9667TLAD40360
13028QJEM4EIS 308 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 9,7521TLAD25225
13028QMEQ1FERINOX 308 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 12,1256TLAD25225
13050FLEQ1CITOCHROMAX (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Pcs) 2,1833TLAD80720
13050GLEQ1CITOCHROMAX (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Pcs) 2,4134TLAD80720
13050MMEQ1CITOCHROMAX (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 3,9670TLAD60540
13050NNEQ1CITOCHROMAX (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 4,4798TLAD60540
13050QNEQ1CITOCHROMAX (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 7,3378TLAD40360
13050TNEQ1CITOCHROMAX (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 11,0911TLAD25225
13051GLEQ1CITOCHROMAX R (VAC)2.50 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 2,8857TLAD60540
13051MMEQ1CITOCHROMAX R (VAC)3.25 x 300 (mm) - 62 (Pcs) 4,3877TLAD62558
13051QNEQ1CITOCHROMAX R (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 8,7524TLAD40360
13051TNEQ1CITOCHROMAX R (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 12,6273TLAD25225
13053DLEQ1INOX AWL (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Pcs) 2,5180TLAD1251125
13053FLEQ1INOX AWL (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Pcs) 2,2210TLAD80720
13053GLEQ1INOX AWL (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Pcs) 2,5564TLAD80720
13053MMEQ1INOX AWL (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 4,1652TLAD60540
13053NNEQ1INOX AWL (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 4,6526TLAD60540
13053QNEQ1INOX AWL (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 7,5011TLAD40360
13054DMEQ1INOX C (VAC)2.00 x 300 (mm) - 150 (Pcs) 4,8056TLAD1501350
13054GLEQ1INOX C (VAC)2.50 x 300 (mm) - 100 (Pcs) 4,5214TLAD100900
13054MMEQ1INOX C (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 7,6787TLAD60540
13054QNEQ1INOX C (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 13,1741TLAD40360
13054TNEQ1INOX C (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 20,1894TLAD25225
13055DLEQ1INOX BWL (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Pcs) 3,3448TLAD1251125
13055FLEQ1INOX BWL (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Pcs) 3,2599TLAD80720
13055GLEQ1INOX BWL (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Pcs) 3,4985TLAD80720
13055MMEQ1INOX BWL (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 5,6542TLAD60540
13055NNEQ1INOX BWL (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 7,0536TLAD60540
13055QNEQ1INOX BWL (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 10,1152TLAD40360
13055TNEQ1INOX BWL (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 16,6405TLAD25225
13056DLEQ1INOX BW+CB (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Pcs) 3,5836TLAD1251125
13056FLEQ1INOX BW+CB (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Pcs) 3,3497TLAD80720
13056GLEQ1INOX BW+CB (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Pcs) 3,8139TLAD80720
13056MMEQ1INOX BW+CB (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 6,3252TLAD60540
13056NNEQ1INOX BW+CB (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 7,1795TLAD60540
13056QNEQ1INOX BW+CB (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 10,5428TLAD40360
13056TNEQ1INOX BW+CB (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 17,3059TLAD25225
13057DLEQ1INOX AW+CB (VAC)2.00 x 300 (mm) - 125 (Pcs) 2,8807TLAD1251125
13057FLEQ1INOX AW+CB (VAC)2.50 x 250 (mm) - 80 (Pcs) 2,3653TLAD80720
13057GLEQ1INOX AW+CB (VAC)2.50 x 300 (mm) - 80 (Pcs) 2,6398TLAD80720
13057MMEQ1INOX AW+CB (VAC)3.25 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 4,4919TLAD60540
13057NNEQ1INOX AW+CB (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 4,9507TLAD60540
13057QNEQ1INOX AW+CB (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 7,5656TLAD40360
13057TNEQ1INOX AW+CB (VAC)5.00 x 350 (mm) - 30 (Pcs) 11,7916TLAD30270
14000HYEM2EAL 1100 (TIN)2.50 x 350 (mm) - 2 (Kg) 0,3699USDAD216648
14000NYEM2EAL 1100 (TIN)3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 0,5464USDAD146438
14000QYEM2EAL 1100 (TIN)4.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) 0,7781USDAD102306
14001HYEM2EAL 4043 (TIN)2.50 x 350 (mm) - 2 (Kg) 0,3598USDAD216648
14001NYEM2EAL 4043 (TIN)3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 0,5300USDAD146438
14002HYEM2EAL 4047 (TIN)2.50 x 350 (mm) - 2 (Kg) 0,3634USDAD216648
14002NYEM2EAL 4047 (TIN)3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 0,5400USDAD146438
14002QYEM2EAL 4047 (TIN)4.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) 0,7615USDAD102306
15001GJEM1E CUSN7 (VAC)2.50 x 300 (mm) - 100 (Pcs) 0,9545USDAD100900
15001NJEM1E CUSN7 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 1,8745USDAD60540
15001QJEM1E CUSN7 (VAC)4.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 2,6795USDAD40360
15001TJEM1E CUSN7 (VAC)5.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 5,1175USDAD25225
15002NJEM2ECU AL8 (VAC)3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 3,3444TLAD67603
16000GAEM1ENI 402(Ni) (PL)2.50 x 300 (mm) - 35 (Pcs) 12,3379TLAD351050
16000GIEM1ENI 402(Ni) (VAC)2.50 x 300 (mm) - 50 (Pcs) 11,8514TLAD50800
16000GIEQ1E 114 (VAC)2.50 x 300 (mm) - 100 (Pcs) 11,8514TLAD100900
16000GLEQ4SUPERFONTE NI (VAC)2.50 x 300 (mm) - 50 (Pcs) 11,8687TLAD50800
16000MAEM1ENI 402(Ni) (PL)3.25 x 300 (mm) - 20 (Pcs) 20,7833TLAD20600
16000MIEM1ENI 402(Ni) (VAC)3.25 x 300 (mm) - 25 (Pcs) 19,9489TLAD25400
16000MIEQ1E 114 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 25 (Pcs) 19,9317TLAD25400
16000MLEQ4SUPERFONTE NI (VAC)3.25 x 300 (mm) - 25 (Pcs) 19,9317TLAD25400
16000MNEQ1E 114 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 75 (Pcs) 23,7705TLAD75675
16000RKEM1ENI 402(Ni) (VAC)4.00 x 400 (mm) - 50 (Pcs) 40,2632TLAD50450
16000RNEQ1E 114 (VAC)4.00 x 400 (mm) - 60 (Pcs) 40,2112TLAD60540
16000RNEQ4SUPERFONTE NI (VAC)4.00 x 400 (mm) - 60 (Pcs) 40,2112TLAD60360
16000UKEM1ENI 402(Ni) (VAC)5.00 x 400 (mm) - 40 (Pcs) 63,6878TLAD40240
16001GAEM1ENI 406(Mo) (PL)2.50 x 300 (mm) - 35 (Pcs) 13,1026TLAD351050
16001GIEM1ENI 406(Mo) (VAC)2.50 x 300 (mm) - 50 (Pcs) 10,7740TLAD50800
16001GLEQ1SUPERFONTE MO (VAC)2.50 x 300 (mm) - 50 (Pcs) 10,7897TLAD50800
16001MIEM1ENI 406(Mo) (VAC)3.25 x 300 (mm) - 25 (Pcs) 18,1354TLAD25400
16001MLEQ1SUPERFONTE MO (VAC)3.25 x 300 (mm) - 25 (Pcs) 18,1198TLAD25400
16001RKEM1ENI 406(Mo) (VAC)4.00 x 400 (mm) - 50 (Pcs) 36,6029TLAD50450
16001RNEQ1SUPERFONTE MO (VAC)4.00 x 400 (mm) - 60 (Pcs) 36,5556TLAD60540
16001UKEM1ENI 406(Mo) (VAC)5.00 x 400 (mm) - 40 (Pcs) 57,8980TLAD40360
16001UNEQ1SUPERFONTE MO (VAC)5.00 x 400 (mm) - 40 (Pcs) 57,8980TLAD40360
16002GIEM1ENI 412 (VAC)2.50 x 300 (mm) - 100 (Pcs) 11,9034TLAD100900
16002MJEM1ENI 412 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 75 (Pcs) 19,9317TLAD75675
16002RKEM1ENI 412 (VAC)4.00 x 400 (mm) - 50 (Pcs) 40,2979TLAD50450
16003GAEM1ENI 416 (NiFe) (PL)2.50 x 300 (mm) - 30 (Pcs) 8,1711TLAD30900
16003GIEM1ENI 416 (NiFe) (VAC)2.50 x 300 (mm) - 100 (Pcs) 7,6317TLAD100900
16003GLEQ1E 116 (VAC)2.50 x 300 (mm) - 100 (Pcs) 7,6317TLAD100900
16003MAEM1ENI 416 (NiFe) (PL)3.25 x 300 (mm) - 20 (Pcs) 12,4866TLAD20600
16003MJEM1ENI 416 (NiFe) (VAC)3.25 x 300 (mm) - 70 (Pcs) 11,6933TLAD70630
16003MJEM2ENI 416 (NiFe) (VAC)3.25 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 11,6776TLAD65585
16003MMEQ1E 116 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 70 (Pcs) 11,6617TLAD70630
16003RJEM2ENI 416 (NiFe) (VAC)4.00 x 400 (mm) - 2,50 (Kg) 23,4502TLAD48432
16003RKEM1ENI 416 (NiFe) (VAC)4.00 x 400 (mm) - 50 (Pcs) 23,4662TLAD50450
16003RNEQ1E 116 (VAC)4.00 x 400 (mm) - 60 (Pcs) 23,3868TLAD60540
16004GQEM1ENI 420 (CARDBOARD)2.50 x 300 (mm) - 100 (Pcs) 9,9181TLAD100900
16004MQEM1ENI 420 (CARDBOARD)3.25 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 17,3568TLAD60540
16005GREM2ENI 422 (CARDBOARD)2.50 x 300 (mm) - 4 (Kg) 10,7934TLAD211633
16005NREM2ENI 422 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 18,3962TLAD139417
16005QREM2ENI 422 (CARDBOARD)4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 26,3657TLAD93279
16005VSEM2ENI 422 (CARDBOARD)5.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 46,8526TLAD58174
16006HJEM1ENI 424 (VAC)2.50 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 23,9776TLAD60540
16006MJEM1ENI 424 (VAC)3.25 x 300 (mm) - 40 (Pcs) 40,8291TLAD40360
16006RJEM1ENI 424 (VAC)4.00 x 400 (mm) - 25 (Pcs) 74,9037TLAD25225
16050GLEQ1CITOFONTE NI (VAC)2.50 x 300 (mm) - 50 (Pcs) 11,6948TLAD50800
16050MLEQ1CITOFONTE NI (VAC)3.25 x 300 (mm) - 25 (Pcs) 19,5320TLAD25400
16050RNEQ1CITOFONTE NI (VAC)4.00 x 400 (mm) - 60 (Pcs) 39,4812TLAD60540
16050UNEQ1CITOFONTE NI (VAC)5.00 x 400 (mm) - 40 (Pcs) 62,8188TLAD40360
16051GLEQ1CITOFONTE MO (VAC)2.50 x 300 (mm) - 50 (Pcs) 10,6317TLAD50800
16051MLEQ1CITOFONTE MO (VAC)3.25 x 300 (mm) - 25 (Pcs) 17,7564TLAD25400
16051RNEQ1CITOFONTE MO (VAC)4.00 x 400 (mm) - 60 (Pcs) 35,8920TLAD60540
16051UNEQ1CITOFONTE MO (VAC)5.00 x 400 (mm) - 40 (Pcs) 57,1080TLAD40360
18000HAEM1EH 245 (PL)2.50 x 350 (mm) - 20 (Pcs) 2,0874TLAD20600
18000HEEM2EH 245 (PL)2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) 1,3559TLAD226678
18000HREM2EH 245 (CARDBOARD)2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) 1,2384TLAD226678
18000HREQ1CITOMANGAN (PE)2.50 x 350 (mm) - 175 (Pcs) 1,4480TLAD175700
18000NAEM1EH 245 (PL)3.25 x 350 (mm) - 10 (Pcs) 3,7561TLAD10300
18000NEEM2EH 245 (PL)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 2,2656TLAD139417
18000NREM2EH 245 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 2,0276TLAD139417
18000NREQ1CITOMANGAN (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,4049TLAD100400
18000SEEM2EH 245 (PL)4.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 4,1246TLAD93279
18000SSEM2EH 245 (CARDBOARD)4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 3,7482TLAD93279
18000SSEQ1CITOMANGAN (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Pcs) 4,4479TLAD90180
18000VEEM2EH 245 (PL)5.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 6,6171TLAD60180
18000VSEM2EH 245 (CARDBOARD)5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 6,1152TLAD60180
18000VSEQ1CITOMANGAN (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 7,2574TLAD60120
18003NEEM2EH 330 (PL)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 1,4851TLAD155465
18003NREM2EH 330 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 1,3079TLAD155465
18003NREQ1CITORAIL (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 1,5497TLAD100400
18003SEEM2EH 330 (PL)4.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 2,8159TLAD104312
18003SSEM2EH 330 (CARDBOARD)4.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 2,4773TLAD104312
18003SSEQ1CITORAIL (PE)4.00 x 450 (mm) - 110 (Pcs) 2,9317TLAD110220
18003VSEM2EH 330 (CARDBOARD)5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 4,0015TLAD67201
18003VSEQ1CITORAIL (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Pcs) 4,7702TLAD65130
18005NEEM2EH 340 (PL)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 1,6563TLAD151453
18005NREM2EH 340 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 1,4220TLAD151453
18005SEEM2EH 340 (PL)4.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 3,1416TLAD95285
18005SSEM2EH 340 (CARDBOARD)4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 2,7645TLAD95285
18005VSEM2EH 340 (CARDBOARD)5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 4,2217TLAD60180
18006HDEM2EH 360B (PL)2.50 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) 1,6236TLAD120360
18006HEEM2EH 360B (PL)2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) 1,4987TLAD241723
18006HREM2EH 360B (CARDBOARD)2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) 1,3871TLAD241723
18006HREQ1CITODUR 600/B (PE)2.50 x 350 (mm) - 180 (Pcs) 1,6535TLAD180720
18006NDEM2EH 360B (PL)3.25 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) 2,7760TLAD71213
18006NEEM2EH 360B (PL)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 2,6312TLAD141423
18006NREM2EH 360B (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 2,3736TLAD141423
18006NREQ1CITODUR 600/B (PE)3.25 x 350 (mm) - 100 (Pcs) 2,8221TLAD100400
18006SEEM2EH 360B (PL)4.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 4,9647TLAD92276
18006SSEM2EH 360B (CARDBOARD)4.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 4,6199TLAD92276
18006SSEQ1CITODUR 600/B (PE)4.00 x 450 (mm) - 100 (Pcs) 5,4998TLAD100200
18006VSEM2EH 360B (CARDBOARD)5.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 7,1264TLAD61183
18006VSEQ1CITODUR 600/B (PE)5.00 x 450 (mm) - 65 (Pcs) 8,5042TLAD65130
18007HAEM1EH 360R (PL)2.50 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 1,7159TLAD25750
18007HDEM2EH 360R (PL)2.50 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) 1,4245TLAD133399
18007HEEM2EH 360R (PL)2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) 1,3029TLAD266798
18007HREM2EH 360R (CARDBOARD)2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) 1,1965TLAD266798
18007HREQ1CITODUR 600 (PE)2.50 x 350 (mm) - 200 (Pcs) 1,4231TLAD200800
18007NAEM1EH 360R (PL)3.25 x 350 (mm) - 15 (Pcs) 2,9774TLAD15450
18007NDEM2EH 360R (PL)3.25 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) 2,5104TLAD73219
18007NEEM2EH 360R (PL)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 2,3413TLAD146438
18007NREM2EH 360R (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 2,1148TLAD146438
18007NREQ1CITODUR 600 (PE)3.25 x 350 (mm) - 115 (Pcs) 2,5242TLAD115460
18007SEEM2EH 360R (PL)4.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 4,5498TLAD99297
18007SSEM2EH 360R (CARDBOARD)4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 4,1819TLAD99297
18007SSEQ1CITODUR 600 (PE)4.00 x 450 (mm) - 115 (Pcs) 4,9825TLAD115230
18007VEEM2EH 360R (PL)5.00 x 450 (mm) - 6.5 (Kg) 6,2933TLAD64192
18007VSEM2EH 360R (CARDBOARD)5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 5,7205TLAD64192
18007VSEQ1CITODUR 600 (PE)5.00 x 450 (mm) - 70 (Pcs) 6,4970TLAD70140
18009HDEM2EH 380 (PL)2.50 x 350 (mm) - 2 (Kg) 5,9668TLAD77231
18009HQEM2EH 380 (CARDBOARD)2.50 x 350 (mm) - 2 (Kg) 5,6567TLAD77693
18009HQEQ1TOOLCORD (CARDBOARD)2.50 x 350 (mm) - 80 (Pcs) 6,7897TLAD80720
18009NEEM2EH 380 (PL)3.25 x 350 (mm) - 4 (Kg) 9,2713TLAD95285
18009NQEM2EH 380 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 9,0083TLAD47423
18009NQEQ1TOOLCORD (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 10,8617TLAD40360
18009QEEM2EH 380 (PL)4.00 x 350 (mm) - 4 (Kg) 14,3241TLAD64192
18009QQEM2EH 380 (CARDBOARD)4.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) 13,9266TLAD32288
18009QQEQ1TOOLCORD (CARDBOARD)4.00 x 350 (mm) - 25 (Pcs) 16,6964TLAD25225
18009TQEM2EH 380 (CARDBOARD)5.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) 22,3569TLAD19171
18009TQEQ1TOOLCORD (CARDBOARD)5.00 x 350 (mm) - 20 (Pcs) 26,9066TLAD20180
18010HAEM1EH 515 (PL)2.50 x 350 (mm) - 15 (Pcs) 5,8688TLAD15450
18010HDEM2EH 515 (PL)2.50 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 5,4065TLAD93279
18010HREM2EH 515 (CARDBOARD)2.50 x 350 (mm) - 5 (Kg) 5,0277TLAD186558
18010HREQ1CITODUR V1000 (PE)2.50 x 350 (mm) - 125 (Pcs) 6,0203TLAD125500
18010NAEM1EH 515 (PL)3.25 x 350 (mm) - 10 (Pcs) 9,0761TLAD10300
18010NEEM2EH 515 (PL)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 8,8802TLAD107321
18010NREM2EH 515 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 8,5407TLAD107321
18010NREQ1CITODUR V1000 (PE)3.25 x 350 (mm) - 70 (Pcs) 10,2383TLAD70280
18010QEEM2EH 515 (PL)4.00 x 350 (mm) - 4.5 (Kg) 13,7121TLAD63189
18010QREM2EH 515 (CARDBOARD)4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 13,2028TLAD70210
18010QREQ1CITODUR V1000 (PE)4.00 x 350 (mm) - 65 (Pcs) 15,8146TLAD65260
18010TEEM2EH 515 (PL)5.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 20,3200TLAD47141
18010TREQ1CITODUR V1000 (PE)5.00 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 23,5195TLAD40160
18012NEEM2EH 528 (PL)3.25 x 350 (mm) - 4.2 (Kg) 11,3716TLAD80240
18012NQEQ1ABRASODUR 43 (PE)3.25 x 350 (mm) - 40 (Pcs) 13,0920TLAD40240
18012NREM2EH 528 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 10,9041TLAD95285
18012QEEM2EH 528 (PL)4.00 x 350 (mm) - 4.5 (Kg) 17,5120TLAD55165
18012QQEQ1ABRASODUR 43 (PE)4.00 x 350 (mm) - 35 (Pcs) 20,3377TLAD35140
18012QREM2EH 528 (CARDBOARD)4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 16,9236TLAD61183
18012TEEM2EH 528 (PL)5.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 26,3699TLAD40120
18012TREM2EH 528 (CARDBOARD)5.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 25,6257TLAD40120
18012TREQ1ABRASODUR 43 (PE)5.00 x 350 (mm) - 30 (Pcs) 30,7186TLAD30120
18013NAEM1EH 531 (PL)3.25 x 350 (mm) - 8 (Pcs) 6,2503TLAD8240
18013NEEM2EH 531 (PL)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 4,5661TLAD94282
18013NREM2EH 531 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 4,2464TLAD94282
18013NREQ1E 731 (PE)3.25 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 5,0682TLAD60240
18013QEEM2EH 531 (PL)4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 7,5221TLAD64192
18013QREM2EH 531 (CARDBOARD)4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 6,9606TLAD64192
18013QREQ1E 731 (PE)4.00 x 350 (mm) - 60 (Pcs) 8,3186TLAD60240
18013TREM2EH 531 (CARDBOARD)5.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 9,6898TLAD41123
18014NEEM2EH 540 (PL)3.25 x 350 (mm) - 4.5 (Kg) 20,3958TLAD74222
18014NQEQ1ABRASODUR 45 (PE)3.25 x 350 (mm) - 35 (Pcs) 24,0404TLAD35140
18014NREM2EH 540 (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 20,0444TLAD82246
18014QEEM2EH 540 (PL)4.00 x 350 (mm) - 4.5 (Kg) 32,5639TLAD45135
18014QREM2EH 540 (CARDBOARD)4.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 31,9450TLAD50150
18014TREM2EH 540 (CARDBOARD)5.00 x 350 (mm) - 5 (Kg) 48,4925TLAD3296
18015NDEM2EH 801 (PL)3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 4,7858USDAD65195
18015QDEM2EH 801 (PL)4.00 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) 6,9482USDAD47141
18016NDEM2EH 806 (PL)3.25 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) 4,6941USDAD66198
18016QDEM2EH 806 (PL)4.00 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) 6,5007USDAD47141
18017NDEM2EH 812 (PL)3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 4,4444USDAD67201
18017QDEM2EH 812 (PL)4.00 x 350 (mm) - 2.5 (Kg) 6,3403USDAD47141
18018NREM2EH 360Si (CARDBOARD)3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 0,0000TLAD00
18018SSEM2EH 360Si (CARDBOARD)4.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 0,0000TLAD96288
18018YSEM2EH 360Si (CARDBOARD5.00 x 450 (mm) - 6,5 (Kg) 0,0000TLAD00
18500NRAM1EC 900 (PE)3.25 x 350 (mm) - 90 (Pcs) 1,4254TLAD90360
18500QRAM1EC 900 (PE)4.00 x 350 (mm) - 70 (Pcs) 1,9532TLAD70280
18500TRAM1EC 900 (PE)5.00 x 350 (mm) - 45 (Pcs) 3,1523TLAD45180
18501PSEQ1CITOCUT (PE)3.25 x 450 (mm) - 140 (Pcs) 1,3963TLAD140280
18501SSEQ1CITOCUT (PE)4.00 x 450 (mm) - 90 (Pcs) 2,0263TLAD90180
18501VSEQ1CITOCUT (PE)5.00 x 450 (mm) - 60 (Pcs) 3,1605TLAD60120
18501XSEQ1CITOCUT (PE)6.00 x 450 (mm) - 45 (Pcs) 5,9360TLAD4590
18502PSAM1E CUT S (PE)3.25 x 450 (mm) - 120 (Pcs) 2,3359TLAD120240
18502SRAM1E CUT S (PE)4.00 x 450 (mm) - 65 (Pcs) 3,2908TLAD65130
18502VRAM1E CUT S (PE)5.00 x 450 (mm) - 45 (Pcs) 4,9671TLAD4590

GENEL HÜKÜMLER & AÇIKLAMALAR

1. Yukarıdaki birim fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2. Fiyat listemizde döviz karşılığı fiyatlandırılan ürünlerimiz, fatura tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirası olarak faturalandırılacaktır.

3. Fiyat listemiz malzemelerin orijinal ambalajlı olarak Manisa teslim fiyatlarını kapsamaktadır.

4. Fiyat listemiz teklif mektubu niteliğinde olmayıp tarafımızdan herhangi bir bağlantı içermez.

5. Bu listede yer alan fiyatlar bundan önce yayınlanmış olan liste fiyatlarını geçersiz kılar.

6. MAGMAWELD ULUSLARARASI TİCARET A.Ş. ürünün ambalaj şeklini, içeriğini, teknik verilerini ve birim fiyatlarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

7. Fiyat listemizde bulunmayan ürünler için şirketimizle temas kurulması rica olunur.

8. Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.