Demiryolu Sanayi

Image Image Image Image Image
Demiryolu taşımacılığı, taşımacılık sistemlerinin önemli bir parçasıdır, ayrıca stratejik bir sektör olup, pek çok ülkenin ekonomisinde de hayati bir rol oynar. Dünya çapındaki demiryolu ağı uzunluğu 1.3 milyon kilometreyi bulmaktadır. Demiryolu taşımacılığı öncelikle yük ve yolcu taşımacılığından oluşmaktadır. Demiryolu taşımacığı karayoluna kıyasla toplu taşımacılıkta daha az hava kirliliği yaratır ve enerji tüketimi açısından daha verimli bir taşımacılık şeklidir.


Son yirmi yılda kara ve hava taşımacılığının artan başarısı, ulaşım şekilleri arasında dengesizlik ve demiryolu taşımacılığının payının azalmasıyla sonuçlanmaktadır. Diğer taraftan demiryolu taşımacılığını daha çekici hale getirmek için, yüksek hızlı tren gibi teknolojik gelişmeler de demiryolu taşımacılığının payını arttırmaktadır. Ayrıca, demiryolu endüstrisindeki iyileştirme ihtiyaçlarının bir sonucu olarak yüksek verimli dizel, dizel-elektrik, kablolu-elektrik, hibrit, manyetik lokomotifler, daha hafif yolcu vagonları ve yük vagonları geliştirilmekte ve üretilmektedir. Demiryolu sanayinin yeniden yapılandırılmasıyla, demiryolu taşımacılığında önemli değişiklikler gerçekleşmektedir.


Lokomotifler, vagonlar, raylar, sinyalizasyon ve enerji araçlarındaki teknolojik gelişme; tasarım, malzeme, elektrik, elektronik ve aynı zamanda üretim safhalarındaki gelişmelerle sağlanabilir. Lokomotif ve vagonlarda kullanılan malzemeler kalın kesitli çeliklerden daha ince kesitli ve yüksek dayanımlı çeliklere dönüşüyor ve ayrıca yüksek hızlı trenler ve tramvaylar sebebiyle alüminyum alaşımları ve paslanmaz çeliklerin kullanımı da artıyor. Tren ve tramvaylardaki kaynaklı imalat giderek otomatikleşmekte veya robotlu üretim artmaktadır. Bu nedenlerle kaynak robotları, kaynak makineleri ve kaynak sarf malzemeleri, yüksek kaynak hızı, kullanımda kolaylık, sağlamlık, kaynakların da hatasız ve yüksek dayanımlı olması gibi kaynaklı imalat gereksinimlerini de karşılamalıdır.


Magmaweld kaynak tüketim malzemelerinin mekanik özellikleri, kaynak performansı ve kaynak makinelerinin teknolojileri, demiryolu sanayinde kaynak dikişinden istenen kalite ve performansın sağlanabilmesi için ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirilmiştir. İnvertör teknolojisine sahip kaynak makineleri, bunların pulslu (darbeli) ve çift pulslu (çift darbeli) kaynak seçenekleri yüksek hızlı tren veya tramvay üretimindeki paslanmaz, alüminyum, kaplamalı çelik ve yüksek mukavemetli çeliklerin kaynağında ısı girdisini düşürmek için kullanılmaktadır. Lokomotif ve yük vagonlarında kullanılan daha kalın malzemelerin kaynağında yüksek penetrasyon ve yüksek metal yığma hızı için için çoğunlukla konvansiyonel kaynak makineleri kullanılmaktadır. Gazaltı (MIG/MAG) kaynak telleri, tozaltı kaynak tozları ve telleri, kalın kesitlerin kullanıldığı boji imalatında, sıvı tanklarda, lokomotif ve yük vagonlarında yüksek dayanım ve yüksek çatlama direncine sahip olacak şekilde geliştirilmiştir. Kaynak ağzı hazırlığı ve iş güvenliği demiryolu sanayinde oldukça önemlidir. Magmaweld’in karbon elektrod, elektrod kurutma fırını, kesme ve taşlama taşları gibi kaynak yardımcı malzemeleri kaynak ağzı ve iş hazırlığını en iyi şekilde yapmak için tasarlanmış ve üretilmiştir. Kaynak ışığı ile otomatik kararan kaynak maskeleri, ark ve ergimiş kaynak banyosunun net bir şekilde görülmesini sağlar, bu da kaynakçının kaynak dikişini kolayca kontrol etmesine imkan verir. İş güvenliği giysileri, eldivenler, önlükler kaynaklı imalatın yoğun olduğu demiryolu endüstrisindeki kaynakçılar için en yüksek koruma seviyesine sahiptir.


Magmaweld’in kaynak tüketim malzemeleri, kaynak makineleri, kaynak yardımcı malzemeleri ve iş güvenliği ürünleri, demiryolu sanayine üretim ve bakım ve onarım kaynaklarına uygun olarak üretilmiş ve onaylanmıştır. Magmaweld, bu geniş ürün yelpazesiyle demiryolu sanayine 60 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir.

Uygulamaya Uygun Ürünler