Kaynak Eğitimi ve Mühendisliği Hizmetleri


MÜHENDİSLER VE KAYNAKÇILAR İÇİN KAYNAK

Eğitimi gelişmenin temel koşulu olarak gören ve buradan hareketle 1961'den beri aralıksız olarak kaynak eğitimleri düzenleyen Magmaweld, bu konudaki faaliyetlerini her yıl geliştirerek kaynak sektörünün hizmetine sunmaktadır.
Amacımız kaynak sektöründe görev yapan yönetici ve kaynakçı dostlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmek, kaynak dünyasındaki yenilikleri ve gelişmeleri aktarmak, yöntem, malzeme ve makine seçimlerini kolaylaştırmak, böylece verimliliğin ve kalitenin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Magmaweld'in uzman eğitim kadrosu tarafından verilen eğitimleri 8 grupta topladık.

1. Örtülü Elektrod ile Kaynak
2. Gazaltı ve Tozaltı Kaynak Yöntemleri
3. TIG Kaynak Yöntemi
4. Kaynağın Tamir Bakımdaki Yeri ve Önemi
5. Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı
6. Aluminyum ve Alaşımlarının Kaynağı
7. Sert Lehimleme Teknikleri
8. Kesme Yöntemleri ve Teknolojileri


1. İhtisas Seminerleri

Kaynak teknolojileri konularında yönetici ve mühendis seviyesinde bir veya iki günlük düzenlenen seminerlerdir. Katılımcılara konu ile ilgili "Seminere Katılım Belgesi" verilmektedir.


2. Kaynakçı Geliştirme Eğitimleri

Kaynakçı dostlarımız için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenen bir hafta süreli eğitimlerdir. Kaynakla ilgili temel konuların anlatıldığı ve pratik uygulamalarla bilgilerin pekiştirildiği bu eğitimler, Manisa fabrikamızda gerçekleştirilmekte olup, katılım ücretsizdir. Eğitimlerin sonunda yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlardan geçerli not alan katılımcılara Magmaweld - T.C. M.E.B. onaylı"Kaynak Kurs Belgesi" verilmektedir.

3. İş Başı Kaynakçı Eğitimleri

İşletmelerde kalite ve verimliliği arttırmak amacıyla, kaynak uygulamaları konusunda en az on kaynakçı için iki gün süreli olarak iş yerlerinde düzenlenen eğitimlerdir. Bu eğitimler işletmelerin kendi işlerini kapsayacak şekilde temel kaynak bilgilerinin aktarıldığı dersler ve uygulama eğitimleri olarak düzenlenmektedir. Eğitim sonunda katılımcılara "İşbaşı Kaynak Eğitimi Belgesi" verilmektedir.


4. Bölgesel Eğitimler

Meslek odaları, KOSGEB, Çıraklık Eğitim Merkezleri gibi kurumlarla birlikte koordinasyonlu olarak düzenlenir. Bölgedeki genç kaynakçıların mesleki gelişimini sağlamak amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir.


KAYNAK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ

Kaynak Prosedürü Hazırlama: Kaynakla imal edilecek yapıların, önceden belirlenen bir standarda uygun olarak yapıldığının kontrolü için bir onay kuruluşu ile anlaşılır. Çoğu kez bunu işi yaptıran armatör veya binanın sahibi belirler. Onay kuruluşu da yapılacak imalatı hangi standarda göre kontrol edeceğini belirler. Bu aşamada işi yapacak olan tersane veya müteahhit, Magmaweld ile temas kurarak aşağıdaki işlerin yapılması için görev verebilir.

Magmaweld, deneyimli, uzman kadrosu ve çok geniş ürün çeşidiyle aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

- Ana metal özelliklerinin tespiti.
- Kaynak yöntemlerinin tespiti.
- Kaynak makine ve malzemelerinin seçimi.
- Kaynak atölyesinin işe göre hazırlanması.
- Kaynak ağzı geometrisi tespiti.
- Kaynak pozisyonları ve parametrelerinin tespiti.
- Kaynak öncesi ve sonrası uygulanacak ısıl işlemlerin belirlenmesi.
- İş programının yapılıp, test malzemelerinin tedarik edilmesi. Test kaynaklarının yapılması. İlgili standarda göre, kaynak metali testlerinin yapılması.
- Uygulanacak kaynak proseslerine göre tüm imalatta kullanılacak kaynak malzemelerinin ve ekipmanların tespiti ve siparişlerinin verilmesi.
- İlgili onay kuruluşunun yapacağı kaynakçı sertifikasyon testlerine hazırlamak üzere kaynakçıları eğitmek.