Doğa Dostu MagmaweldDoğa Dostu Yaşam
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 70.000 m² alan üzerinde 50.000 m² kapalı alana sahip bulunan bu yeni tesisimizde, yasaların öngördüğü tüm yasal sorumluluklar eksiksiz yerine getirilmekte ve B Sınıfı Emisyon İzin Belgesine sahip olan işletmemiz, öngörülen ölçümleri zamanında yaparak vakit geçirmeden gerekli tedbirleri almaktadır. Bunun neticesinde de yemyeşil bir ortamda temiz hava soluyarak yaşamaktayız.Fabrikamızın çevresini bir gezi parkına dönüştürmek suretiyle doğa ile iç içe, insana huzur veren bir yaşam ortamı sağladık. Fabrika arazimizi satın aldığımızda, burada toplam 4 adet ağaç vardı ve inşaatı yapabilmek için maalesef bunlardan 3’ünü kesmek zorunda kalmıştık. Fabrikamızın yapılışının 12. yılında toplamda 1200 adedi bulan; servi, karaçam, çınar, akasya, akçaağaç, süs elması, süs eriği, manolya, zeytin, malta eriği, erik, mavi ladin, sedir, porsuk, pavlonya, zakkum gibi değişik tiplerde ağaç ve bitkiden oluşan bir koruluğumuz oluşmuştur.

Ağaç türlerini seçerken özellikle bu coğrafyada doğal olarak yaşayabilen ağaçlardan seçerek su tüketimini minimize ettik. Mutlaka sulama gerekiyorsa da bunu damla sulama sistemi ile yaparak hepimizin temel ihtiyacı olan suyu daha verimli olarak kullanmış olduk.

Doğa için ağaç ve ormanların önemini bildiğimizden, iş süreçlerimizde mümkün olduğu kadar kâğıt kullanımını azaltmaktayız. Bunun dışında da, atık kağıtlarımızın geri dönüşümünü sağlamak üzere, her ofiste kağıt geri dönüşüm noktalarımız mevcuttur.

Çalışanlarımıza doğayı sevdirmek, korumak ve onları sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri konularında bilinçlendirmekteyiz. Bu amaçla grup çalışmaları yaparak iyileştirme alanlarımızı belirlemekte ve eğitimler yapmaktayız. Doğa yürüyüşleri, piknikler ve ağaç dikme en önemsediğimiz aktivitelerimiz arasındadır.

Ofis ortamlarında da enerji tasarrufuna ve su kullanımına dikkat etmekteyiz, sonuçta bugünkü elektrik üretim miksinde her harcanan elektrik enerjisinin arkasında bir karbondioksit salınımı mevcuttur. Bu doğrultuda ofis ekipmanlarını ve aydınlatma armatürlerini de daha düşük enerji tüketenlerden seçmekteyiz ve öğle aralarında, ışıkları ve klimaları kapatmaya özen göstermekteyiz. Fotoselli musluklar kullanmak suretiyle gereğinden fazla su harcanmasını da önledik.


Doğa Dostu Üretim

Fabrikamızın üretim alanlarında etkin bir enerji tasarrufu bilinci ile hareket edilmektedir. Örneğin çatı aydınlatmaları ışığı en iyi şekilde içeriye yayan, ama aynı zamanda ısıyı fazlaca bina içine sokmayan, doğrudan ışık hüzmesi yüzünden çalışanların gözünü almayan ve istenildiğinde uzaktan kumandalı olarak açılarak içeride bir hava dolaşımı da sağlayabilecek şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır. Gün ışığı alınamayan zamanlar için ise aydınlatma armatürleri, ülkemizde çok yaygın olarak kullanılmakta olan 400W’lık Hg buharlı klasik armatürler yerine, zeminde eşdeğer aydınlık seviyesi sağlayabilen 90W’lık armatürler kullanılmak suretiyle, fabrika kurulduğu günden beri karanlıkta, saatte 140 kW enerji tasarrufu sağlanmaktadır.


İşletmede, süreçlerden kaynaklanan tozlar, toz emiş sistemleri ile emilerek filtrelenmekte, böylece dış ortama toz yayılması engellenerek çalışanlarımızın tozdan etkilenmeleri minimize edilmektedir. Buna rağmen oluşabilen toz kaçakları zamanla çevrede, özellikle zeminde yoğuşabilmekte, bunların temizlenmesi için de elektrikle çalışan alan süpürücüleri ile günlük temizlik yapılmaktadır.


İşletmeden çıkan her türlü atık ya kaynağında temizlenmekte, yok edilmekte, ya da ayrı kaplarda toplanarak, izin belgeleri alınmış alanlarda ve en az hacim kaplayacak şekilde depolanmakta, analizleri yapılmakta ve yapılacak işleme göre bertaraf veya geri dönüşüm tesislerine gönderilerek hem atıkların çevreye yayılması engellenmekte hem de yapılan işlemlerle ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.2010 Eylül ayında hizmete aldığımız Arıtma Tesisimizde Kimyasal Ön Arıtma yaparak O.S.B. Arıtma tesisine, yönetmelik şartlarını sağlar nitelikte atık su göndermekteyiz.


Doğa Dostu Ürün

Üretim programımıza aldığımız ürünlerimizi ve onların ambalajlarını tasarlarken çevreye, insana ve diğer canlılara zarar vermemesi konusunda büyük özen göstermekteyiz. Mevcut ürünlerimizin tasarımlarını ve formülasyonlarını sürekli olarak gözden geçirerek, söz konusu riskleri taşıyan hammaddelerin yerine yeni hammaddeler kullanmaya çalışmaktayız. Yeni geliştirilen her ürünün piyasaya sevkinden önce Güvenlik Formu (Safety Data Sheet) hazırlanmakta, herhangi bir olumsuzluk tespiti halinde ürünün tasarımı mutlaka revize edilmektedir.

Her ne kadar doğa dostu ürünler yapmaya çalışsak da halen bir miktar plastik ambalajlarımız da mevcut olup bunların, doğaya dağılmasının önlenerek kullanıcıları tarafından uygun geri dönüşüm kanallarına yönlendirilmeleri çok önemlidir. PVC menşeli plastiklerin doğada kendi kendine yok olma süresi 1000 yılı bulmaktadır! Eğer bu plastikler dağılmadan toplanabilirse bunların geri dönüşümü mümkün olmakta ve tekrardan plastik hammaddesi olarak kullanılabilmektedir.


Firmamız, gaz altı kaynak teli imalatında uygulanan bakır kaplama yüzünden kaynak esnasında ortaya çıkan bakır buharlarının, bakır partiküllerinin ve bakır oksitlerinin kaynakçılar tarafından limitlerin üzerinde solunması durumunda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önüne geçebilmek adına, bakır kaplamasız tellerin üretimini gerçekleştirerek müşterinin kullanımına sunmuştur. Bu uygulama sayesinde, bakır kaplama esnasında üretim sürecinde kullanılan sülfürik asit ve bakır sülfatın kullanımının ortadan kalkmasıyla, üretim esnasında oluşan asit buharları ve kimyasal banyo atıkları da engellenmektedir. Böylece ürün, sadece doğa dostu bir ürün değil aynı zamanda doğa dostu bir üretimi de beraberinde getirmektedir.

1 mm3 bir plastiğin doğada yok olma süresi 1000 yıl iken, bu hacimde bir alaşımsız çelik 1 yılda doğaya hiçbir zarar vermeden geri dönebilmektedir. Öte yandan plastik malzemelerin geri toplanma sürecinin pek sağlıklı işlemediğini çevresine göz atan herhangi bir kişi derhal anlar. Bundan dolayı da 1990'lı yıllarda ilk Tel Sepet'i tamamen metal olarak üreterek plastik makara kullanımına son verdik ama yine de tam olarak bu alanda plastik kullanımını engelleyemedik. Çünkü bu defa da Tel Sepetlerin makinelere takılabilmeleri için gerekli Plastik Adaptörler kullanılmaya başlandı. Ancak 2000'li yıllara girdiğimizde hem daha sağlam, hem adaptör gerektirmeden doğrudan makineye takılabilen Magma Sepet'i ürettik. Böylece bizim gaz altı tellerimizi kullanan işletmelerde 2009 yılı itibariyle plastik kullanımı sıfır mertebelerine indirilmiştir.

Ülkemizde ilk defa firmamız tarafından üretilen özlü tel ürünümüzde de aynı uygulamayı gerçekleştirmek adına bir Ar-Ge faaliyeti başlatılmış ve 2010 yılı sonuna kadar yurt içi pazarda özlü telde de %100 Magma Sepet'e geçilmesi hedeflenmiş ve gerçekleştirilmiştir.