Petrol, Gaz Ve Petrokimya Sanayi

Image Image Image Image
Petrol ve gaz sanayi, dünya enerji sektöründe baş role sahiptir ve malzeme geliştirme trendlerinde de büyük rol oynar. Kaynak, hem birleştirme, hem de tamir için kullanılan ana imalat yöntemi olup, özellikle acil durumlarda en önemli yöntem olarak kabul edilir. Kaynak tüketim malzemeleri, kritik malzemelerin sahip olduğu düşük sıcaklıklarda çok yüksek tokluk, yüksek sürünme dayanımı, temper kırılganlığına karşı düşük hassasiyet ve farklı korozif ortamlara karşı yüksek dayanım gibi özellikleri sağlamalıdır. Aşağıda listelenen rafinaj işlemlerinde ve bölümlerinde yüksek kalitede kaynaklar elde edebilmek için, kritik malzeme şartnameleri, API standardlarının gerekleri ve rafineri çalışanlarının bunların dışındaki özel beklentileri Magmaweld tarafından bir bütün olarak değerlendirilmektedir. 

Rafinaj İşlemlerinin Bölümleri:
1. Ham petrol distilasyon (tuz giderme, vakum ve stabilizasyon üniteleri)
2. Katalitik reformer ve besleme – (Isı ile dönüştürme)
3. Katalitik kraking – (Isı ile parçalama)
4. Koklaştırma ünitesi
5. Hidrojenleme ünitesi
6. Hidrojen parçalama
7. Hidrojen ünitesi
8. Alkilasyon

Üretim Sahası Dışı ve Yan Üretim Bölümleri:
9. Tank sahası ünitesi ve tank çiftliği borulaması
10. Buhar santralı
11. Enerji dağıtım
12. Parlama önleyicilerin eklenme ünitesi
13. Soğutma suyu kuleleri
14. Atık su ve petrol artığı arıtma
15. Kompresör basınçlı hava
16. Tahliye basınçlı hava
17. Yangından koruma

Petrol ve gaz endüstrisinde (sanayinde) en yaygın kullanılan kaynak yöntemleri:

Örtülü Elektrod Kaynağı,
MIG/MAG – Özlü Tel Kaynağı,
TIG ve Tozaltı Kaynağı’dır.

Tüm bu kaynak yöntemlerinde kullanılan kaynak ürünleri endüstrinin katı gereksinimlerini karşılamasının yanında, iyi kaynak kabiliyetine de sahip olmalıdır. Magmaweld kaynak makineleri ve kaynak tüketim malzemeleri, bu zorlu beklentileri karşılamak adına her malzeme tipi ve her uygulama türü için, özel olarak tasarlanmış ve üretilmektedir. Rafineri ekipmanı, konstrüksiyon elemanı ve borulama imalat kaynaklarını rafinaj sahası dışında yapılırken, ekipmanların, konstrüksiyon, borulama montaj kaynakları ve boru hattı kaynakları rafinaj sahası içinde ve açık havada yapılır. Off-site kaynakları ve muayenesi daha kolay ve iken, rafinaj sahası içinde yapılan montaj, çatım kaynakları ve özellikle de acil durumlarda yapılan bu kaynaklar hava şartlarına ve muayene kısıtlamalarına da bağlı olarak çok daha zordur.

Petrol ve gaz sanayinin profesyonelleri (uzmanları) ile kurduğumuz müşteri odaklı iletişim, ürünlerimizin gelişim aşamaları için gerekli olan; rafinerilerin standart üretim, acil durum ve inşa-çatım-montaj süreçlerinde kaynak ürünlerinden beklentilerini tam ve detaylı olarak anlamamıza imkan sağlamaktadır.

Uygulamaya Uygun Ürünler