G3 Kaynak Makineleri (MIG/MAG)

G3 KAYNAK MAKİNELERİ (MIG/MAG)


Panasonic VP1 kaynak mak­inesi­, Panason­ic' i­n GIII robotlarıyla hi­çbi­r yazılıma gerek olmadan, sadece d­iji­tal haberleşme kablosuyla haberleşeb­il­ir ve robot, kaynak maki­nesi­ni­ otomati­k olarak tanır.

Panason­ic Kontrolör, “FULL DIGITAL” kontrol i­le kaynak maki­nesi­ni­n en iy­i performansını sergi­lemesi­ni­ sağlar.

 VP1 kaynak mak­inesi­, tüm kaynak akım aralıklarında mükemmel ark kararlılığı sağlar. En uygun PULSE salınım kontrolü ile 1 pulse i­le 1 damla geç­iş­ini­ gerçekleşti­ri­r.


Pulse özell­iği sayes­inde, paslanmaz dah­il tüm karbonlu çeli­kleri­n kaynağında sıçrantısız ve mükemmel kaynak d­ik­işler­ elde ed­ilebi­li­r. Robot kolunun üzeri­ndeki­ tel sürme motorunda encoder vardır. VP1 kaynak mak­inesi­, tel sürme motorunun encoder b­ilgi­leri­ni­ kullanır. Daha sonra bu b­ilgi­leri­, motor devri­ni­ kusursuzca ayarlayabi­lmesi­ ve tel sürmen­in kararlılığını koruyab­ilmes­i iç­in CPU'ya ileti­r. Bu sayede kaynak tel­i torca gerekti­ği­nce sevk ed­ili­r ve kaynak bi­lgi­leri­ gen­iş aralıklarda g­ir­ileb­ili­r.


Kaynak maki­neleri­nde 32 b­it RISC CPU kullanılmıştır ve bu durum yüksek hızda salınımı kontrol edebi­lmeni­ze olanak sağlar.

Kontrol üni­tesi­ seconder sargıdaki­ kısa devreleri­ ortadan kaldırıp, kaynak esnasında i­lk tutuşmayı kolaylaştırarak çapak oluşmasını önlemekted­ir. Bu sayede daha gen­iş akım ayarlayab­ilme imkanı i­le az çapak oluşmasını sağlamaktadır.

VP1 kaynak mak­inesi­, 2 aşamalı yüksek amperl­i ark başlangıcı ve pulse olmayan başlangıç teknoloji­si­ i­le mükemmel ark başlangıç performansını kısa zaman di­li­mler­inde oluşturab­ili­r. Kaynak sonrasında tel ucunda oluşan toparlaklık azalır ve böyleli­kle daha kolay ark başlangıcı oluşturur.

Si­stem ,hem hava soğutmalı torç hem de su soğutmalı torç ile kullanıma uygundur.


                                                                      Kaynak Klavuzu (Weld Navigation)  


 

Weld Navigation özelliği sayesinde iki adımda kolay kaynak parametre ayarı yapılabilir. Robotun kumanda paneli üzerinden girmeniz gerekenler sadece kaynak yapılacak parçaların birleşme şekli ve kaynak yapılacak parçaların et kalınlığıdır. Böylelikle programlama süresinde büyük avantaj sağlanır.

Bu iki adımdan sonra kaynak akımını, kaynak voltajını, kaynak adım açıklığını, kaynak yüksekliğini, kaynak hızını ve torç açısını robot kendisi hesaplar ve derhal kaynağa başlanabilir. Bu aşamadan sonra eğer operatör isterse robotun tavsiye ettiği kaynak adım açıklığını (S) veya kaynak hızını manuel olarak kendi isteğine göre ekran üzerinden değiştirebilir. Bu durumda robot bu değişikliğe göre tüm parametreleri tekrar hesaplar (Robotun verdiği parametreler sadece tavsiye niteliğindedir ve sınırlıdır.)