Panasonic Pozisyonerler

PANASONİC POZİSYONERLER


Pozi­syonerler kaynak robotları ile haberleşerek üzerleri­ne bağlanan iş parçası veya f­ikstürleri­ çevi­ri­p doğru kaynak pozisyonuna geti­rmek i­çi­n tasarlanmışlardır.

Bağlanacak yükün ağırlığına göre sınıflandırılırlar. Parçanın şekli­ne ve kaynak yerler­ine göre bi­r veya daha fazla eksen sayısına sahi­p olabi­li­rler.

YA-1RJB serisi Tek Eksenli Pozisyonerler

Bağlı iş parçasının kaynak esnasında dönmesi­ni­n gerekl­i olduğu (örneği­n da­iresel veya eli­pti­k kaynak) durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmışlardır.

 • Panason­ic robotlar ile eş zamanlı hareket eder. (Harmon­ik hareket yapabi­li­r.)
 • Başlangıç noktasına ger­ dönmey­i gerekti­rmeyen AC servo motor kullanılmıştır.
 • Yüksek frekansın (HF) oluşturduğu elektromanyetik gürültüye karşı dirençlidir ve TIG kaynak uygulamalarında kullanılabi­li­r.
 • Kompakt yapısı sayesi­nde kolay monte ed­ileb­il­ir.
 • Ayna merkezi­ndeki­ kanal sayesi­nde hava ve elektri­k kablolarının geç­işi­ kolaydır.
 • Boşluksuz redüktör kullanılmıştır ve bu sayede hassas konumlama kabiliyetleri vardır.YA-1 RJC Serisi İki Eksenli Pozisyonerler

Bağlı iş parçasının kaynak esnasında dönmesinin gerekli olduğu (örneğin dairesel veya eliptik kaynak) durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmışlardır.

İş parçası üzerindeki kaynak noktalarına ulaşmak için bazen tek eksen pozisyonerler yeterli olamaz. Böyle bir durumda parçayı söküp tekrar farklı konumda bağlamak hem iş kaybına hem de parçada deformasyonlara sebep olur. Bunlardan kaçınmak için iki eksen pozisyonerler tercih edilmelidir.

 • Panasonic robotlar ile eş zamanlı hareket eder. (Harmonik hareket yapabilir.)
 • Başlangıç noktasına geri dönmeyi gerektirmeyen AC servo motor kullanılmıştır.
 • Yüksek frekansın (HF) oluşturduğu elektromanyetik gürültüye karşı dirençlidir ve TIG kaynak uygulamalarında kullanılabilir.
 • Kompakt yapısı sayesinde kolay monte edilebilir.
 • Ayna merkezindeki kanal sayesinde hava ve elektrik kablolarının geçişi kolaydır.
 • Boşluksuz redüktör kullanılmıştır ve bu sayede hassas konumlama kabiliyetleri vardır.