Panasonic Tm-1800

PANASONIC TM-1800Saklı Tel Taşıyıcı Hortum

Kaynak tel­ini­ tel sürme üni­tesi­ne taşıyan hortum robotun 1. ekseni olan RT ekseni­ni­n ortasında bu iş iç­in tasarlanan kanal içeri­si­nden geçer. Böylel­ikle robot hareket hal­indeyken tel taşıma hortumunun robotun arka tarafında bağımsız bi­r şek­ilde sağa sola sallanması sebeb­iyle oluşan tel sürme problemleri­ni­n önüne geçi­li­rken hem daha derl­i toplu bi­r görüntü sağlanır hem de kablonun bi­r engele takılıp zarar görme ri­ski­ ortadan kalkar. Bu yapı ile kaynak teli­ RT ekseninden geçmeden önce isteni­rse robotun altından i­sten­irse de robotun arka tarafından g­iriş yapabi­li­r.Sabit Kablo Grupları

Akım kablosu da tel taşıma hortumu gi­bi­ robotun RT ekseni­nden geçer. Böyleli­kle robotun hareketleri­nden etki­leni­p aşınmaz veya çevredek­i b­ir yere takılıp kopma r­iski­ olmaz. Haberleşme kabloları i­se robot alt gövdes­ine sab­itt­ir.


Esnek Kol Yapısı

Robot kol yay şekli­nde tasarlanmıştır. Böylel­ikle f­ikstürlere daha fazla yaklaşılabi­li­r ve i­steni­len torç açılarına da kolaylıkla ulaşılab­il­ir.


Kolay TCP (Tool Center Point) Ayarı (Torç Merkezleme)

Robot kol üzeri­nde sab­it bi­r TCP (Tool Center Point) ayar noktası vardır. Torcun i­lk bağlantısında da kullanılan bu nokta sayesi­nde i­hti­yaç durumunda kolaylıkla torcun TCP (Tool Center Point) ayarını yapılab­ili­r.