Bakır Ve Alaşımları

AWS/ASME SFA - 5.7

ERCu

EN ISO 24373

S Cu 1898 (CuSn1)

TS EN ISO 24373

S Cu 1898 (CuSn1)

DIN M. No.

2.1006

Saf bakır ve düşük alaşımlı bakır alaşımlarının kaynağında kullanılan gazaltı (MIG) kaynak telidir. Genellikle saf bakırdan yapılmış elektrik ve ısı iletkenlerinin birleştirme ve dolgu kaynaklarında kullanılır. Oksijeni giderilmiş bakırın ve yüksek gerilmelere maruz bakır malzemelerin kaynağına uygundur. Kaynak metali gözeneksizdir ve kolay işlenebilir.

AWS/ASME SFA - 5.7

~ERCuSn-A

EN ISO 24373

S Cu 5180A (CuSn6P)

TS EN ISO 24373

S Cu 5180A (CuSn6P)

DIN M. No.

2.1022

Bakır-Kalay (Cu-Sn bronz), Bakır-Çinko (Cu-Zn pirinç) ve Bakır-Kalay-Çinko- Kurşun (Cu-Sn-Zn-Pb) alaşımlarının gazaltı (MIG) kaynağında ve yüzey kaplamasında kullanılır. Bakır alaşımlarının çeliklerle birleştirilmesinde, bronz dökümlerin tamir kaynağında, dökme demirlerin ve çeliklerin yüzeylerinin kaplanmasında kullanıma da uygundur. Büyük parçaları, örneğin 5 mm'den daha kalın malzemeleri kaynak yaparken 250°C'de ön tav yapılmalıdır.

AWS/ASME SFA - 5.7

ERCuAl-A1

EN ISO 24373

S Cu 6100 (CuAl7)

TS EN ISO 24373

S Cu 6100 (CuAl7)

DIN M. No.

2.0921

Bakır - Alüminyum alaşımlarının (alüminyum bronzunun) gazaltı (MIG) kaynağında kullanılır. Yüksek basınçlı metal-metale sürtünme aşınmasına veya asit ve deniz suyu gibi korozif ortamlara maruz parçaların yüzey kaplamasında da kullanılır.

AWS/ASME SFA - 5.7

ERCuSi-A

EN ISO 24373

S Cu 6560 (CuSi3Mn1)

TS EN ISO 24373

S Cu 6560 (CuSi3Mn1)

DIN M. No.

2.1461

Bakır, bakır - silisyum (silis bronzu) ve bakır - çinko (Cu - Zn; pirinç) alaşımlarının gazaltı (MIG) kaynağında, alaşımsız, alaşımlı çeliklerin ve dökme demirlerin yüzey kaplamasında kullanılan %3 silisyum alaşımlı bakır kaynak telidir. Çinko yanmasının düşük olması ve kaynak metalinin korozyona dirençli olması nedeniyle galvanizli çeliklerin kaynağında kullanıma uygundur. Büyük parçaları, örneğin; 5 mm'den daha kalın bakır alaşmlarını kaynak yaparken 250°C'de ön tav yapılmalıdır.